Facebook Youtube

Nejčastější dotazy - FAQ

Kdy se přihlásit do ZUŠ?
Přihlašování nových žáků a talentové zkoušky probíhají každoročně v průběhu dubna a května.
V měsíci září se pouze doplňuji volná místa a domlouvá se rozvrh již přijatých žáků.
 
Co je potřeba k přijetí mého dítěte do ZUŠ?
K přijetí je nutné mít vyplněnou přihlášku do konkrétního oboru školy a úspěšné absolvování talentových zkoušek.
Do přípravného studia dle vyhlášky o ZUŠ je možné příjmout dítě do všech oborů po dosažení
věku 5 let k 1. září daného školního roku.
Do 1. ročníku I. stupně základního studia je možné příjmout dítě po dosažení 
věku 7 let k 1. září daného školního roku.
Na základě těchto podmínek je možné přijmout dítě ke studiu.
 
Mohu své dítě přihlásit do ZUŠ v průběhu školního roku?
Tato možnost sice existuje, avšak jen v mimořádných případech a po schválení ředitelem školy. 
Většinou se jedná o přestup z jiné školy.
 
Kde se dozvím informace o přijetí a zařazení mého dítěte?
Informace o přijetí a zařazení žáka do hlavního oboru a hudební nauky, se dozvíte:
1. na webových stránkách školy v sekci ZUŠ novinky
2. na informační tabuli školy ve vestibulu ZUŠ.
Informace budou vyvěšeny zhruba od poloviny června do poloviny září.
 
Kde se dozvím o prospěchu mého dítěte?
O prospěchu vašeho dítěte se dozvíte u učitele hlavního oboru (v odpoledních hodinách).
Pokud bude dlouhodobě prospěch vašeho dítěte špatný, nebo bude mít dítě vysokou absenci,
snažíme se zákonné zástupce informovat sami. 

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace.

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021

Vyhledávání