Facebook Youtube Microsoft Teams

Chceme být školou, která
- nabízí a poskytuje vysoce kvalitní tradiční i nové možnosti vzdělávání, je kreativní, reaguje citlivě na nové trendy v pedagogice a v umění, na požadavky moderní společnosti i na charakter svého regionu, aniž by jakkoliv násilně zasáhla do kontinuity svého historického vývoje.
- je místem, kde každý dostane příležitost být úspěšný a zároveň prospěšný ostatním.
- je místem, kde každý vnímá vlastní identitu a zároveň prožívá potřebu sounáležitosti s ostatními.
- je institucí otevřenou žákům, rodičům a ostatní veřejnosti a reprezentuje své město, kraj a svoji vlast, je přirozenou součástí kulturního, uměleckého a společenského života svého regionu.

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021
IDDS: imn64gz

Vyhledávání