Facebook Youtube Microsoft Teams

Literárně-dramatický obor

Základem výuky a prostředkem výchovy jsou tvořivé činnosti dramatické (pohybové, mluvní), přednesové, slovesné a hra s loutkou. Literárně-dramatický obor (LDO) rozvíjí specificky dramatickou múzičnost dětí, mládeže i dospělých, tj. schopnost vnímat a tvořivě zobrazit v čase lidské chování a jednání. Dramatická výchova je nástrojem rozvoje uměleckých vloh k divadelní a slovesné činnosti. Jako průprava prolínají všemi stupni studia techniky pohybového, mluvního a hudebně-rytmického projevu. Vybavují žáky potřebnými dovednostmi pro přirozený, kultivovaný, tvořivý výraz. Součástí výuky v LDO jsou i základy historie dramatické a slovesné tvorby, návštěvy vybraných divadelních a filmových představení, výstav, koncertů a kulturních památek.

Odborně vedená výuka v dramatickém oboru napomáhá včas podchytit nejtalentovanější jedince a připravit je ke studiu herectví, režie, dramaturgie, divadelní vědy, scénografie, loutkářství, organizace divadel, učitelství literárně-dramatického oboru na odborných středních a vysokých uměleckých školách, filosofických a pedagogických fakultách.

Předměty literárně-dramatického oboru

 • přípravná dramatická průprava
 • dramatická průprava
 • herectví a dramatika s loutkou, pohyb a rytmika
 • přednes
 • sólový loutkářský projev a přednes
 • výtvarné a loutkářské technologie a scénografie
 • tvůrčí psaní
 • divadelní tvorba
   

Učitelka

 • Mgr. Lenka Adamcová

Práce v LDO ZUŠ je připravována jak z hledisek potřeb společnosti, tak i z hledisek vývojově psychologických a odborných. Tomu odpovídá také konečný, výchovně vzdělávací cíl oboru, tj. harmonický rozvoj osobnosti člověka

 • jeho tvořivého a odpovědného přístupu k životu,
 • jeho schopnosti osobitého a kultivovaného uměleckého projevu v oblasti divadelní,přednesové či slovesné,
 • jeho poučenosti o specifice oboru (vývoji, druzích, funkcích) a z toho plynoucího zájmu
 • aktivně uplatnit nabyté vědomosti a znalosti v kulturním životě naší společnosti.

Z hlediska tohoto cíle je zpracována celá struktura výchovy a vzdělávání v LDO ZUŠ.

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021
IDDS: imn64gz

Vyhledávání