Facebook Youtube Microsoft Teams

Koncert bývalých žáků

Stejně jako je unikátní koncert učitelů, je i ojedinělý koncert bývalých žáků školy, který se koná jednou za rok. Jsme rádi, že se do naší školy bývalí žáci stále vrací a že je jim umění, kterému se zde naučili, blízké. Někteří se mu věnují dokonce i profesionálně. Program letošního koncertu uveřejníme na webu a facebooku školy.

V minulosti na tomto koncertě vystupovali např.:

Bohumil Tůma

na ZUŠ ČL studoval u pana učitele Jakuba Maška, nyní studuje na Pražské konzervatoři u profesora Josefa Šimka. Hraje například v tubovém i trombonovém kvartetu, pak v žesťovém kvintetu a na bastrombon v žesťovém souboru, vše pod vedením školy.

Šárka Neprašová

na ZUŠ studovala u paní učitelky Romany Hubálkové-Bártové, na konzervatoři u Jiřiny Markové a mimo školu se zdokonaluje u paní prof. Jany Jonášové. Příležitostně zpívá ve Stavovském divadle a spolupracuje s Dětskou operou Praha a také pravidelně vystupuje na varhanních koncertech. Zaměřuje se především na barokní hudbu a italské belcanto.

Pavla Krylová

(1898, Č. Lípa) - Absolventka Konzervatoře J. Ježka ve Hře na saxofon u prof. Bharaty Rajnoška (2014) a Hře na flétnu u prof. Petra Graua (2016). Pokračuje ve studiu improvizace u saxofonisty J. Doležala. Souběžně vystudovala Hydrobiologii na Přirodovědecké fakultě UK. Je stálou či hostující členkou Pražského BB, big bandu, Bohemia big bandu, Golden BB Prague. Jako sólistka spolupracuje se zpěváky a kapelami české scény.

Jako žákyně ZUŠ navštěvovala třídu příčné flétny (J. Christovová), saxofonu (P. Hric, J. Pelz) a sólového zpěvu (P. Šimková, M, Vyhnánková)

Alena Hellerová

začínala v ZUŠ Česká Kamenice u Zdeňky Cmuntové, od 4. ročníku ZUŠ Česká Lípa pí. uč. Šimková. Pak Konzervatoř Teplice, jeden rok u prof.Ludmily Abrahámové, 2.-6. ročník Pražská konzervatoř u prof. Antonie Denygrové. Pak HAMU v Praze u prof. Magdaleny Hajossyové. Od roku 2009 se věnuje interpretaci barokní hudby v Collegiu 1704 a v dalších ansámblech. Nyní je učitelkou zpěvu v ZUŠ Česká Lípa.

Josef Fárek

bývalý student hry na kytaru u Marka Kučery, který navštěvoval v ZUŠ i Literárně-dramatický obor. Několik let působil v Praze, ale nedávno se přestěhoval zpět do České Lípy. Hraje a tvoří pro kapelu The Viv, která je na scéně více než deset let a stále hraje spontanní grunge. Naposledy se v Lípě představili akustickým koncertem, na který si jako hosta pozvali houslistu Pavla Hralu.

Pavel Hrala

u p. uč. Zuzany Čermákové studoval hru na housle, absolvoval u Jaroslava Foltýna na Pražské konzervatoři a nyní dokončuje studium hry na violu u Michala Foltýna. Je členem orchestrální akademie Symfonického orchestru českého rozhlasu, spolupracuje s kapelami napříč žánry a hraje se svou skupinou MANU.

Johana Havránková

studovala hru na klarinet pět let u pana učitele Pavla Hrice na ZUŠ v České Lípě. Momentálně studuje druhým rokem na Konzervatoři v Plzni u pánů profesorů Jindřicha Pavliše a Vojtěcha Nýdla. V říjnu 2022 začala Johana účinkovat i v plzeňském lidovém souboru Mladina, který se věnuje folklorní hudbě a každoročně je zván na folklorní festivaly a koncerty nejen v ČR.

Jakub Řehořek

pochází z České Lípy a na zobcovou flétnu hraje od svých osmi let - začínal v rámci základní školy a Domu dětí a mládeže Libertin. V deseti letech nastoupil do ZUŠ v České Lípě k paní učitelce Michaele Mühlhansové, hudební nauku ho vyučovali René Peška, Jana Loudová a David Singer.
Do ZUŠ v České Lípě docházel sedm let, v roce 2018 úspěšně absolvoval talentové zkoušky na Konzervatoř Jana Deyla v Praze, kde studuje obor zobcové flétny u paní profesorky Martiny Bernáškové. V loňském roce úspěšně složil maturitní zkoušku, nyní studuje pátý ročník. Na vyučovací praxi dochází do ZUŠ Jana Hanuše - Praha-Břevnov.
Jakub se za tu dobu účastnil mnoha koncertů, ať už v ZUŠ Česká Lípa, tak v rámci Konzervatoře Jana Deyla i mimo ní (např. na akci Vysokomýtské souznění v ZUŠ Vysoké Mýto, ZUŠ Open v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově), benefičních koncertů (Silou hlasu na Novoměstské radnici v Praze, Leontýnka v Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí).
Hudbě věnuje většinu svého času, ale také rád plave, jezdí na kole, cestuje po památkách České republiky a fotografuje.

Helena Kabátová

je studentkou klasického zpěvu na Konzervatoři v Teplicích. Ke zpěvu na ZUŠ se dostala v jedenácti letech, ale hudba ji doprovázela už od malička a v hloubi duše věděla, že by se zpěvu chtěla věnovat naplno. Na ZUŠ v České Lípě studovala zpěv nejprve u paní učitelky Romany Hubálkové-Bártové, následně pak u paní učitelky Aleny Hellerové. Ta ji přivedla na myšlenku studia na konzervatoři, na kterou Helena úspěšně vykonala přijímací zkoušku, a tím pádem se jí splnil velký sen.
Na konzervatoři studuje Helena u paní profesorky Anny Hlavenkové, se kterou má skvělý vztah nejen profesní, ale i osobní. Zpěv Helenu naplňuje a doufá, že si bude plnit další hudební sny a cíle.

Ondřej Havránek

navštěvoval ZUŠ Česká Lípa v letech 2014 - 2019, kdy se pod vedením pana učitele Davida Singera věnoval nejprve hře na housle a poté hře na violu. Současně zde také nabyl své první zkušenosti s orchestrálními party v Komorním symfonickém orchestru pod vedením pana učitele Pavla Hrice. A protože mu hudba zcela učarovala, rozhodl se pokračovat ve hře na violu na konzervatoři. V současné době tedy studuje již čtvrtým rokem na plzeňské konzervatoři u pana profesora Zbyňka Paďourka.

Štěpán Šubrt

ZUŠ Česká Lípa začal navštěvovat v roce 2013 - hru na klavír studoval nejprve čtyři roky u paní Moskvinové, pak devět let u paní Jeništové a zároveň čtyři roky hru na varhany u pana Ševčíka. Nyní studuje prvním rokem hru na klavír na Konzervatoři v Teplicích. Již několikrát se zúčastnil různých soutěží (1. místo v krajském kole soutěže komorní hry ZUŠ 2019 - Trio s Rytmem; čestné uznání 2. stupně v ústředním kole soutěže ZUŠ ve hře na klavír 2017; čestné uznání 2. stupně - Beethovenovy Teplice 2022, 2. místo - Beethovenovy Teplice 2023), a mimo jiné také Českého hudebního tábora mládeže.

Ctirad Macháně

je umělecký pseudonym, za kterým stojí Pavel Kohoutek, multiinstrumentalista z Nového Boru, který na půdě ZUŠ studoval hru na klavír v letech 1993 - 2000 u paní učitelky Miloslavy Vacíkové. Na hudební nauku docházel k Marku Kučerovi. Vystudoval gymnázium v České Lípě a aplikovanou geografii na TUL v Liberci. Paralelně se ale věnoval hudbě, seznamoval se s novými hudebními nástroji a zdokonaloval se ve hře. Ctirad na hudebním poli prošel mnoha kapelami a hudebními styly, spolupracoval se známými hudebníky, hrál na hradech, zámcích, regionálních i republikových festivalech, jarmarcích, 10 let jezdil po celé republice s Vánočním programem divadla Matýsek, s originálně zaranžovanými koledami, pro děti ve školkách. Hraje na klavír, kytaru, baskytaru, bicí, cajon, flétny, ukulele a handpan, který je dokonalým průsečíkem harmonií, melodií a rytmů, tedy zkušeností, které získal ve hře na klavír a bicí nástroje. Ctirada dnes můžete slyšet na hradě Oybin v Žitavských horách, kde hraje na klavír s violistou Ondřejem Pešlem, v kapele Tcheichan, kde hraje na bicí, na tentýž nástroj hraje s punkovou legendou Pupíček, v kapelách Evan a Máňa trio hraje na cajon, v jeho sólovém projektu Cti Hang hraje na handpan nebo v již zmíněném Vánočním divadelním představení. Pro Ctirada je každý hudební nástroj jako jiná řeč, jiný cizí jazyk, vnímá je jako výrazové prostředky a na každý z nich s publikem komunikuje jinak.

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021
IDDS: imn64gz

Vyhledávání