Facebook Youtube Microsoft Teams

Jak přihlásit dítě do ZUŠ krok za krokem

Jak přihlásit dítě do ZUŠ krok za krokem

1)    Vyplňte elektronickou přihlášku
•    Elektronickou přihlášku najdete zde nebo na www.zuscl.cz, velké modré tlačítko přihláška v menu vpravo nahoře.
•    Přihlášku není nutné tisknout ani posílat poštou. Po vyplnění nám ji odešlete tlačítkem „Odeslat přihlášku“.
•    Postup: Kliknout na tlačítko přihláška -> Vyplnit Přihlášku do ZUŠ -> Dále -> Vyplňte údaje o Vašem dítěti -> Dále -> Vyplňte údaje o Vás, případně o druhém rodiči -> Dále -> Zaklikněte všechny studijní zaměření, na která chcete Vaše dítě přihlásit (Pozor, můžete být přijati na všechna! Pokud v září nebude chtít některé navštěvovat, musíte vyplnit odhlášku!) -> Dále -> Souhlasím se vším (Souhlasy GDPR) -> Dále -> Zkontrolujte vše -> Odeslat přihlášku -> To je vše! Přihlášku tisknout nemusíte, podepíšete ji u talentových zkoušek, nebo v září v kanceláři školy.
•    Vyplněním přihlášky nejste automaticky přijatí do ZUŠ! Je ještě třeba úspěšně vykonat talentové zkoušky.

2)    Přijďte na talentové zkoušky
•    Sledujete webové stránky školy www.zuscl.cz, na kterých budou oznámeny termíny a informace k talentovým zkouškám. Obvykle to bývá na přelomu dubna a května.
•    V termínu talentových zkoušek přijďte do školy - dítě a alespoň jeden z jeho zákonných zástupců.
•    Komise bude postupně všechny zájemce o studium zvát a zkoušet.
•    Není se čeho bát:
- hudebníci od dítěte chtějí jen zazpívat lidovou písničku, zatleskat jednoduchý rytmus a zopakovat tóny
- výtvarníci chtějí namalovat obrázek podle zadání
- tanečníci zatleskají jednoduchý rytmus a zkusí několik jednoduchých cviků dle zadání
- divadelníci zase chtějí jednoduchou básničku přednést několika různými způsoby.
•    Nepředpokládáme, že dítě umí k talentovým zkouškám hrát na hudební nástroj. To se bude teprve učit u nás.
3)    Podle zveřejněných výsledků talentových zkoušek se dozvíte, zda jste přijatí a ke kterému učiteli. Výsledky naleznete na webových stránkách školy v sekci ZUŠ novinky nebo na informační tabuli školy ve vestibulu ZUŠ.
4)    V případě přijetí ke studiu si v prvním zářijovém týdnu přijďte domluvit rozvrh hodin se svým učitelem.

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021
IDDS: imn64gz

Vyhledávání