Facebook Youtube Microsoft Teams

O škole

Hudebnost lidu v Čechách byla vždy pokládána za jeho příznačnou vlastnost. Státem subvencovaná hudební a pěvecká škola v České Lípě s pobočkami v Boru u České Lípy a v Zahrádkách byla založena 8. prosince 1927 a výuka začala v lednu 1928.

Od roku 1961 byla původní hudební škola přetvořena na výukové zařízení postupně zahrnující i další tvůrčí obory a to výtvarný, taneční i literárně dramatický. V budově v Růžovém dvoře byly prostory rozšířeny a zřízen i menší sálek. V osmdesátých letech byla škola stěhována do dvou budov v ulici Čs. armády. Politické změny v roce 1989 otevřely cestu k řešení problému kvality zázemí pro vzdělávání.

V České Lípě měla ze všech škol nejtěžší materiální podmínky pro svůj rozvoj Základní umělecká škola, kde vzrůstala potřeba modernizovat a prohloubit její činnost. Ve druhé polovině roku 1990 začal přesun školy a její zabydlení v novém prostoru - budově bývalého sídla okresního sídla KSČ v Arbesově ulici, kde sídlí dodnes.

Naše ZUŠ nabízí studium v hudebním oboru, výtvarném, literárně dramatickém a tanečním oboru.

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021
IDDS: imn64gz

Vyhledávání