Facebook Youtube Microsoft Teams

Soutěže školy

Mimo soutěže každoročně vyhlášené MŠMT škola pořádá tyto soutěže:

Českolipská pěnice

Soutěž v populárním zpěvu na mikrofon pro děti a mládež studující ZUŠ i nestudující ZUŠ od 6 do 20 let s porotou a atraktivními cenami, kterou pořádá naše škola od r. 2012 každoročně na začátku května. Podrobné informace o možnostech přihlášení jsou vždy uveřejněny na jaře před konáním soutěže v levé části. Ročník 2021 byl vyhlášen distančně na základě zaslaných soutěžních videí a koncert vítězů byl vysílán online 11. 6. 2021 na YouTube školy. Letošní 11. ročník je plánován na 28. dubna 2023.

Lípa Cantantes

Pěvecká soutěž v klasickém sólovém a komorním zpěvu, kterou od r. 2014 každoročně v dubnu vyhlašuje naše škola spolu s Mezinárodním hudebním festivalem Lípa Musica. Součástí slavnostního vyhlášení je po ukončení soutěže koncert vítězů a oceněných. Podrobné informace o možnostech účasti jdou uveřejněny vždy na jaře před konáním soutěže. Ročník 2021 byl vyhlášen distančně na základě zaslaných soutěžních videí a Koncert vítězů můžete shlédnout online na YouTube školy. Letošní jubilejní 10. ročník se uskuteční 17. března 2023.

Velká cena ZUŠ

Soutěž ve hře na dechové nástroje pro mladé hudebníky z Libereckého a nově i Ústeckého kraje, kterou organizuje naše škola jednou za tři roky. 12. ročník byl plánován na 1. dubna 2020, bohužel se z důvodu nepříznivého vývoje covidové situace neuskutečnil.

Olympiáda hudebních nauk

Soutěž ze znalostí hudební teorie pro žáky ZUŠ Česká Lípa. Skládá se ze dvou částí - v první části týmy uplatňují své vědomosti v teoretickém a praktickém testu, druhá část probíhá formou veřejného soutěžního klání čtyř nejlepších týmů formou hry. OHN 2023 je plánována na 28. března 2023.

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace.

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021

Vyhledávání