Facebook Youtube Microsoft Teams

Sláva budiž

Benefiční koncert „Sláva budiž“ pořádá naše škola od roku 2008 na podporu činnosti Farní charity Česká lípa, výtěžek z dobrovolného vstupného v posledních letech podpořil provoz a v roce 2019 koupi Sociálního automobilu, který sváží zdravotně hendikepované děti do školy a ze školy.

Na koncertě v první části zazní skladby v podání komorních souborů ZUŠ a koncert pravidelně zakončí tóny tradiční Vánoční mše pro sóla, dětský sbor a orchestr, kterou zkomponoval ředitel českolipské ZUŠ Marek Kučera (tzv. Kučerovky :-)). Na koncertě pravidelně vystupuje Komorní symfonický orchestr pod vedením Pavla Hrice, Dětské pěvecké sbory Talent a Sborucení a Smyčcový orchestr Horní Počernice Praha, který s naší školou v posledních letech a nejen na této akci spolupracuje.

Dopolední koncert navštěvují děti ze ZŠ a MŠ z České Lípy a okolí spolu se svými učitelkami a večer se koná pro rodiče a veřejnost. Vstupné je dobrovolné a výtěžek je v průběhu večerního koncertu předán paní ředitelce Farní charity Česká Lípa.

13. benefiční koncert "Sláva budiž" v Bazilice Všech svatých v roce 2020 proběhl s ohledem na vývoj covidové situace formou živého online vysílání.

Letošní 15. ročník se koná u příležitosti oslav 95. výročí založení školy ve středu 21. prosince 2022.

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace.

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021

Vyhledávání