Facebook Youtube Microsoft Teams

Školné

Úplatu za vzdělávání (školné) je možno zaplatit dvěma způsoby:

1) Hotovostní platbou:
Složit na předpisu uvedenou sumu v pokladně GE Money Bank, a. s., náměstí T. G. M. v
Č. Lípě. U pokladny sdělit tyto informace:
číslo účtu školy: 428 20 824/0600
výši školného v Kč: dle předpisu
variabilní symbol: dle předpisu
 
2) Příkazem k úhradě z Vašeho účtu:
Lze uskutečnit pomocí příkazu k úhradě získaného ve své bance nebo elektronickým příkazem:
Číslo účtu plátce: číslo účtu ze kterého je školné placeno
výši školného v Kč: dle předpisu
variabilní symbol: dle předpisu
 
Využít lze také příkaz k úhradě vygenerovaný systémem iZUŠ, který předává učitel žáka. Je možné domluvit i zaslání e-mailem. Na tomto příkazu je pro ulehčení platby vytištěn QR kód.
 

Splatnost úplaty za vzdělávání
Úplata za vzdělávání je splatná vždy pololetně a to:
v prvním pololetí do 15. září, ve druhém pololetí do 15. února.

Individuální termín platby
V případě zájmu o jiný než obvyklý termín úhrady školného (pozdější termín nebo rozložení úhrady do splátek), je nutné o toto písemně požádat. Žádost musí být podána do doby splatnosti školného pro dané pololetí. Žádost posuzuje ředitel školy.

Prominutí nebo snížení úplaty za vzdělání
Pokud existuje závažný důvod pro prominutí nebo snížení úplaty za vzdělání, může toto ředitel školy povolit na základě písemné žádosti zákonného zástupce. Žádost musí být podána do doby splatnosti školného pro dané pololetí.

Následek neuhrazení školného
Pokud nedojde k zaplacení školného do doby splatnosti školného pro dané pololetí a není požádáno o individuální termín platby, splátkový kalendář či prominutí nebo snížení úplaty za vzdělání, může dojít k ukončení studia.

Výše úplaty za vzdělávání (školného) v ZUŠ Česká Lípa:

Hudební obor

Typ příspěvku Kč/pololetí
PHV - Přípravná hudební výchova
600,-
Individuální výuka
1200,-
Dospělí nevýdělečně čínní (studenti)
2500,-
Dospělí výdělečně činní
4000,-
Sborový zpěv
600,-
Sborový zpěv  (žáci, kteří na HO studují jiné obory)
300,-
Nezávislý sbor (žáci studující sólový zpěv) 0,  -
Hra na sekundární nástroj (nebo zpěv) + 350,

Výtvarný obor

Typ příspěvku Kč/pololetí
PVV - přípravná výtvarná výchova 600,-
Základní studium I. stupeň 800,-
Základní studium II. stupeň 1000,-
Dospělí nevýdělečně čínní (studenti) 2500,-
Dospělí výdělečně činní 4000,-

 

Taneční obor

Typ příspěvku Kč/pololetí
PTV - přípravná taneční výchova 600,-
Základní studium I. stupeň 800,-
Základní studium II. stupeň 1000,-
Dospělí nevýdělečně čínní (studenti) 2500,-
Dospělí výdělečně činní 4000,-

 

Literárně-dramatický obor

Typ příspěvku Kč/pololetí
PDV - přípravná dramatická výchova 600,-
Základní studium I. stupeň 800,-
Základní studium II. stupeň 1000,-
Dospělí nevýdělečně čínní (studenti) 2500,-
Dospělí výdělečně činní 4000,-

 

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021
IDDS: imn64gz

Vyhledávání