Hudební obor

oddělení - dechových a bicích nástrojů, klavírní, strunných nástrojů, pěvecké, smyčcové, klávesových nástrojů - komorní hra, hra v orchestru, sborový zpěv, hudební nauka

Výtvarný obor

výtvarný obor zastupují čtyři ateliery našich učitelů - kresba, malba, prostorová tvorba, grafika, keramická dílna, fotografie, objektová a akční tvorba, modelace

Literárně dramatický obor

přípravná dramatická průprava, dramatická průprava, herectví a dramatika s loutkou, pohyb a rytmika, přednes, sólový loutkářský projev a přednes, výtvarné a loutkářské technologie a scénografie, tvůrčí psaní, divadelní tvorba

Taneční obor

přípravná taneční výchova dvouletá(pro děti již od pěti let), přípravná taneční výchova jednoletá, taneční průprava, taneční praxe, základy tanečních technik

Základní umělecká škola Česká Lípa

PROJEKTY školy: Lípa Cantantes - ZUŠberg - Putování za houslovým klíčem - Českolipská pěnice - Večer s Jazzovou farmou - KinoMusic White House ROCKFORZUŠ - Putovní galerie - ZUŠTOUR - Letní dílna - Velká cena ZUŠ

ZUŠ novinky

Přejeme Všem žákům, jejich rodičům a příznivcům naší školy krásné léto a prázdniny plné slunce, odpočinku a hezkých zážitků.

Za ZUŠ Česká Lípa

Marek Kučera, ředitel školy 

Letos je tomu deset let (2007) co vznikla spolupráce českolipské ZUŠ s léčebnou dlouhodobě nemocných v českolipské Nemocnici s poliklinikou na základě domluvy naší bývalé kolegyně Marty Čermákové s paní Houdovou, která s naší ZUŠ spolupracuje dodnes. V roce 2010 převzala organizaci koncertů Marcela Pechoušková, která rozšířila počet koncertů na dva ročně - vánoční a jarní.

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, zde si můžete prohlédnout informace o hudebních naukách na školní rok 2017/2018:

Program akcí

04.09.2017 - 12:00 | HO, VO, TO, LDO | ZUŠ Česká Lípa

Po prazdninách nashlednou