Hudební obor

oddělení - dechových a bicích nástrojů, klavírní, strunných nástrojů, pěvecké, smyčcové, klávesových nástrojů - komorní hra, hra v orchestru, sborový zpěv, hudební nauka

Výtvarný obor

výtvarný obor zastupují čtyři ateliery našich učitelů - kresba, malba, prostorová tvorba, grafika, keramická dílna, fotografie, objektová a akční tvorba, modelace

Literárně dramatický obor

přípravná dramatická průprava, dramatická průprava, herectví a dramatika s loutkou, pohyb a rytmika, přednes, sólový loutkářský projev a přednes, výtvarné a loutkářské technologie a scénografie, tvůrčí psaní, divadelní tvorba

Taneční obor

přípravná taneční výchova dvouletá(pro děti již od pěti let), přípravná taneční výchova jednoletá, taneční průprava, taneční praxe, základy tanečních technik

Základní umělecká škola Česká Lípa

PROJEKTY školy: Lípa Cantantes - ZUŠberg - Putování za houslovým klíčem - Českolipská pěnice - Večer s Jazzovou farmou - KinoMusic White House ROCKFORZUŠ - Putovní galerie - ZUŠTOUR - Letní dílna - Velká cena ZUŠ

ZUŠ novinky

Soutěže

Zde naleznete výsledkovou listinu Českolipské pěnice 2019

Všem gratulujeme :)    zde

Harmonogram Českolipské pěnice 2019 zde

Program akcí

23.05.2019 - 16:00 | Koncert | Náměstí T. G. Masaryka

hosté: Big Band CL, Rostislav Fraš Quintet a další (v rámci Jazz Do It)

24.05.2019 - 19:00 | Koncert | Jazzclub U bílýho černocha

Koncert a Jam Session účastníků workshopu v rámci Jazz Do It

25.05.2019 - 17:00 | Vystoupení |

Vystoupení Jazzové farmy na akci Swingové hody v Roudnici nad Labem