Hudební obor

oddělení - dechových a bicích nástrojů, klavírní, strunných nástrojů, pěvecké, smyčcové, klávesových nástrojů - komorní hra, hra v orchestru, sborový zpěv, hudební nauka

Výtvarný obor

výtvarný obor zastupují čtyři ateliery našich učitelů - kresba, malba, prostorová tvorba, grafika, keramická dílna, fotografie, objektová a akční tvorba, modelace

Literárně dramatický obor

přípravná dramatická průprava, dramatická průprava, herectví a dramatika s loutkou, pohyb a rytmika, přednes, sólový loutkářský projev a přednes, výtvarné a loutkářské technologie a scénografie, tvůrčí psaní, divadelní tvorba

Taneční obor

přípravná taneční výchova dvouletá(pro děti již od pěti let), přípravná taneční výchova jednoletá, taneční průprava, taneční praxe, základy tanečních technik

Základní umělecká škola Česká Lípa

PROJEKTY školy: Lípa Cantantes - ZUŠberg - Putování za houslovým klíčem - Českolipská pěnice - Večer s Jazzovou farmou - KinoMusic White House ROCKFORZUŠ - Putovní galerie - ZUŠTOUR - Letní dílna - Velká cena ZUŠ

ZUŠ novinky

Pořádáme

Program akcí ke staženízde: program_prosinec_2016_vodoznak.pdf

Informace pro rodiče
Vážení rodiče,
dne 18. 11. (pátek) bude v ZUŠ Česká Lípa probíhat rekonstrukce v elektroinstalaci.
Na tento den je tedy vyhlášeno ředitelské volno a výuka nebude probíhat.
Děkujeme za pochopení. 
 
Vyhlášení volného dne pro žáky (ředitelské volno)
Informace pro rodiče

Zahájení školního roku proběhne ve čtvrtek 1. září 2016 dle Organizace školního roku vyhlášené MŠMT zde

Program akcí

06.12.2016 - 16:00 | Koncert | Ambit muzea

Tradiční koncert školy v prostředí vánočních trhů v ambitu kláštera