Hudební obor

oddělení - dechových a bicích nástrojů, klavírní, strunných nástrojů, pěvecké, smyčcové, klávesových nástrojů - komorní hra, hra v orchestru, sborový zpěv, hudební nauka

Výtvarný obor

výtvarný obor zastupují čtyři ateliery našich učitelů - kresba, malba, prostorová tvorba, grafika, keramická dílna, fotografie, objektová a akční tvorba, modelace

Literárně dramatický obor

přípravná dramatická průprava, dramatická průprava, herectví a dramatika s loutkou, pohyb a rytmika, přednes, sólový loutkářský projev a přednes, výtvarné a loutkářské technologie a scénografie, tvůrčí psaní, divadelní tvorba

Taneční obor

přípravná taneční výchova dvouletá(pro děti již od pěti let), přípravná taneční výchova jednoletá, taneční průprava, taneční praxe, základy tanečních technik

Základní umělecká škola Česká Lípa

PROJEKTY školy: Lípa Cantantes - ZUŠberg - Putování za houslovým klíčem - Českolipská pěnice - Večer s Jazzovou farmou - KinoMusic White House ROCKFORZUŠ - Putovní galerie - ZUŠTOUR - Letní dílna - Velká cena ZUŠ

ZUŠ novinky

Informace pro rodiče

Ve dnech 29. 5. – 2. 6. 2017 budou na naší škole probíhat závěrečné postupové zkoušky hudebního oboru. Z tohoto důvodu v tomto týdnu odpadá výuka hudebního oboru a žáci se dostaví v daném termínu ke zkouškám.

Zde si můžete stáhnout program akcí na měsíc květen program_kveten_2017.pdf

Program akcí

30.05.2017 - 15:00 | Koncert | Vodní hrad Lipý

31.05.2017 - 09:30 | Koncert | Nemocnice s poliklinikou ČL

Tradiční koncert žáků ZUŠ pro dlouhodobě nemocné

31.05.2017 - 17:00 | Vystoupení | Velký sál ZUŠ

Po velmi úspěšné premiéře, máte možnost vidět naposled v tomto školním roce nastudování muzikálu dětským pěveckým sborem Talent pod vedením Petry Jandíkové a Zdeňky Cmuntové.