Hudební obor

oddělení - dechových a bicích nástrojů, klavírní, strunných nástrojů, pěvecké, smyčcové, klávesových nástrojů - komorní hra, hra v orchestru, sborový zpěv, hudební nauka

Výtvarný obor

výtvarný obor zastupují čtyři ateliery našich učitelů - kresba, malba, prostorová tvorba, grafika, keramická dílna, fotografie, objektová a akční tvorba, modelace

Literárně dramatický obor

přípravná dramatická průprava, dramatická průprava, herectví a dramatika s loutkou, pohyb a rytmika, přednes, sólový loutkářský projev a přednes, výtvarné a loutkářské technologie a scénografie, tvůrčí psaní, divadelní tvorba

Taneční obor

přípravná taneční výchova dvouletá(pro děti již od pěti let), přípravná taneční výchova jednoletá, taneční průprava, taneční praxe, základy tanečních technik

Základní umělecká škola Česká Lípa

PROJEKTY školy: Lípa Cantantes - ZUŠberg - Putování za houslovým klíčem - Českolipská pěnice - Večer s Jazzovou farmou - KinoMusic White House ROCKFORZUŠ - Putovní galerie - ZUŠTOUR - Letní dílna - Velká cena ZUŠ

ZUŠ novinky

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

v příštím týdnu probíhají komisionální zkoušky pro žáky s individuálním vzdělávacím plánem z hudební nauky, komorního zpěvu, komorní hry a poslechového semináře podle níže uvedeného harmonogramu. Účast je nutná pro uzavření klasifikace školního roku 2017/2018 a tudíž i pro další pokračování ve studiu.

Pořádáme

Zde se můžete podívat na celý program

program_kveten_2018_vodoznak.pdf

Zde si můžete stáhnout harmonogram Českolipské pěnice 2018

ceskolipska_penice_harmonogram_2018.pdf

Program akcí

25.05.2018 - 19:30 | Koncert | Jazzclub U bílýho černocha

Závěrečný koncert lektorů a účastníků workshopu a jam session

28.05.2018 - 17:00 | Koncert | Foyer ZUŠ

Absolvenstký koncert klarinetistů Terezy Dvořákové, Jiřího Novotného a fagotisty Jana Plíhala

29.05.2018 - 09:30 | Koncert | Nemocnice s poliklinikou ČL

Koncert žáků ZUŠ pro oddělení LDN