Hudební obor

oddělení - dechových a bicích nástrojů, klavírní, strunných nástrojů, pěvecké, smyčcové, klávesových nástrojů - komorní hra, hra v orchestru, sborový zpěv, hudební nauka

Výtvarný obor

výtvarný obor zastupují čtyři ateliery našich učitelů - kresba, malba, prostorová tvorba, grafika, keramická dílna, fotografie, objektová a akční tvorba, modelace

Literárně dramatický obor

přípravná dramatická průprava, dramatická průprava, herectví a dramatika s loutkou, pohyb a rytmika, přednes, sólový loutkářský projev a přednes, výtvarné a loutkářské technologie a scénografie, tvůrčí psaní, divadelní tvorba

Taneční obor

přípravná taneční výchova dvouletá(pro děti již od pěti let), přípravná taneční výchova jednoletá, taneční průprava, taneční praxe, základy tanečních technik

Základní umělecká škola Česká Lípa

PROJEKTY školy: Lípa Cantantes - ZUŠberg - Putování za houslovým klíčem - Českolipská pěnice - Večer s Jazzovou farmou - KinoMusic White House ROCKFORZUŠ - Putovní galerie - ZUŠTOUR - Letní dílna - Velká cena ZUŠ

ZUŠ novinky

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, níže nejdete termíny pololetního přezkoušení. Prosíme všechny žáky, aby se dostavili v těchto termínech k přezkoušení.

Soubory a orchestry

Jako odpověď na Vaše dotazy musíme s lítostí oznámit, že data související se záznamem Flashmobu ZUŠ Česká Lípa v závěru minulého školního roku byla ztracena a nebude tak možné společně se potěšit shlédnutím slíbeného videa. Děkujeme za pochopení.

Program akcí

11.12.2018 - 17:00 | Koncert | Malý sál ZUŠ

Koncert žáků klavírní třídy Jiřiny Jeništové

13.12.2018 - 17:00 | Koncert | Velký sál ZUŠ

Tradiční vánoční kocert žáků ZUŠ

14.12.2018 - 17:00 | Koncert | Mini sál ZUŠ

Koncert žáků hobojové a flétnové třídy Pavlíny Zahradníkové