Hudební obor

oddělení - dechových a bicích nástrojů, klavírní, strunných nástrojů, pěvecké, smyčcové, klávesových nástrojů - komorní hra, hra v orchestru, sborový zpěv, hudební nauka

Výtvarný obor

výtvarný obor zastupují čtyři ateliery našich učitelů - kresba, malba, prostorová tvorba, grafika, keramická dílna, fotografie, objektová a akční tvorba, modelace

Literárně dramatický obor

přípravná dramatická průprava, dramatická průprava, herectví a dramatika s loutkou, pohyb a rytmika, přednes, sólový loutkářský projev a přednes, výtvarné a loutkářské technologie a scénografie, tvůrčí psaní, divadelní tvorba

Taneční obor

přípravná taneční výchova dvouletá(pro děti již od pěti let), přípravná taneční výchova jednoletá, taneční průprava, taneční praxe, základy tanečních technik

Základní umělecká škola Česká Lípa

PROJEKTY školy: Lípa Cantantes - ZUŠberg - Putování za houslovým klíčem - Českolipská pěnice - Večer s Jazzovou farmou - KinoMusic White House ROCKFORZUŠ - Putovní galerie - ZUŠTOUR - Letní dílna - Velká cena ZUŠ

ZUŠ novinky

Informace pro rodiče
Vážení rodiče,
dne 18. 11. (pátek) bude v ZUŠ Česká Lípa probíhat rekonstrukce v elektroinstalaci.
Na tento den je tedy vyhlášeno ředitelské volno a výuka nebude probíhat.
Děkujeme za pochopení. 
 
Vyhlášení volného dne pro žáky (ředitelské volno)
Informace pro rodiče

Zahájení školního roku proběhne ve čtvrtek 1. září 2016 dle Organizace školního roku vyhlášené MŠMT zde

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

zde naleznete předběžný harmonogram a důležité dokumenty k prezenci Letní dílny 2016.

Těšíme se na vás :)

Program akcí

28.10.2016 - 13:30 | Vystoupení |
13:30 - Lípa svobody Slovanka
18:00 - Nám. T. G. Masaryka - česká hymna
18:05 - Hluchá parta v lampionovém průvodu
03.11.2016 - 17:00 | Vernisáž | Foyer ZUŠ

Název výstavy "Černobíle"

08.11.2016 - 19:00 | Koncert | Jiráskovo divadlo Česká lípa

Po loňském úspěšném koncertě s klavíristou Petrem Maláskem, se letos žáci ZUŠ Česká Lípa těší na spolupráci s pěveckou osobností Danem Bártou, který opět vystoupí s Jazzovou farmou.  Celý koncert vznikl za laskavé podpory Martina Prokeše (ředitele MHF Lípa Musica).