Hudební obor

oddělení - dechových a bicích nástrojů, klavírní, strunných nástrojů, pěvecké, smyčcové, klávesových nástrojů - komorní hra, hra v orchestru, sborový zpěv, hudební nauka

Výtvarný obor

výtvarný obor zastupují čtyři ateliery našich učitelů - kresba, malba, prostorová tvorba, grafika, keramická dílna, fotografie, objektová a akční tvorba, modelace

Literárně dramatický obor

přípravná dramatická průprava, dramatická průprava, herectví a dramatika s loutkou, pohyb a rytmika, přednes, sólový loutkářský projev a přednes, výtvarné a loutkářské technologie a scénografie, tvůrčí psaní, divadelní tvorba

Taneční obor

přípravná taneční výchova dvouletá(pro děti již od pěti let), přípravná taneční výchova jednoletá, taneční průprava, taneční praxe, základy tanečních technik

Základní umělecká škola Česká Lípa

PROJEKTY školy: Lípa Cantantes - ZUŠberg - Putování za houslovým klíčem - Českolipská pěnice - Večer s Jazzovou farmou - KinoMusic White House ROCKFORZUŠ - Putovní galerie - ZUŠTOUR - Letní dílna - Velká cena ZUŠ

ZUŠ novinky

Ať jste v roce 2019 vždy dobře naladěni,

inspirují Vás nádherné barvy a

protančíte se k šťastnému rozuzlení

Program akcí

24.01.2019 - 18:00 | Koncert | Velký sál ZUŠ

Hosté: Big Band ZUŠ Děčín, Big Band ZUŠ Teplice

31.01.2019 - 17:00 | Koncert | Foyer ZUŠ

Koncert žáků hry na dřevěné dechové nástroje tříd Jany Hricové a Pavla Hrice (zobcová flétna, klarinet, saxofon)