Hudební obor

oddělení - dechových a bicích nástrojů, klavírní, strunných nástrojů, pěvecké, smyčcové, klávesových nástrojů - komorní hra, hra v orchestru, sborový zpěv, hudební nauka

Výtvarný obor

výtvarný obor zastupují čtyři ateliery našich učitelů - kresba, malba, prostorová tvorba, grafika, keramická dílna, fotografie, objektová a akční tvorba, modelace

Literárně dramatický obor

přípravná dramatická průprava, dramatická průprava, herectví a dramatika s loutkou, pohyb a rytmika, přednes, sólový loutkářský projev a přednes, výtvarné a loutkářské technologie a scénografie, tvůrčí psaní, divadelní tvorba

Taneční obor

přípravná taneční výchova dvouletá(pro děti již od pěti let), přípravná taneční výchova jednoletá, taneční průprava, taneční praxe, základy tanečních technik

Základní umělecká škola Česká Lípa

PROJEKTY školy: Lípa Cantantes - ZUŠberg - Putování za houslovým klíčem - Českolipská pěnice - Večer s Jazzovou farmou - KinoMusic White House ROCKFORZUŠ - Putovní galerie - ZUŠTOUR - Letní dílna - Velká cena ZUŠ

ZUŠ novinky

Informace pro rodiče

Zahájení školního roku proběhne v pondělí 3. září 2018 dle Organizace školního roku vyhlášené MŠMT zde

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, zde si můžete prohlédnout rozvrhy a zařazení žáků do hudebních nauk pro školní rok 2018/2019:

Program akcí

20.09.2018 - 18:00 | Koncert | Velký sál ZUŠ

Přijďte zažít další příjemný večer s Jazzovou farmou a jejími hosty!
Hosté: Swingový orchestr Zdeňka Hůly a Big Band CL

22.09.2018 - 15:00 | festival | Vodní hrad Lipý

Tradiční festival rockových kapel z blízkého okolí

24.09.2018 - 17:00 | Koncert | Malý sál ZUŠ

Pěvecký koncert účastníků Letní dílny