Hudební obor

oddělení - dechových a bicích nástrojů, klavírní, strunných nástrojů, pěvecké, smyčcové, klávesových nástrojů - komorní hra, hra v orchestru, sborový zpěv, hudební nauka

Výtvarný obor

výtvarný obor zastupují čtyři ateliery našich učitelů - kresba, malba, prostorová tvorba, grafika, keramická dílna, fotografie, objektová a akční tvorba, modelace

Literárně dramatický obor

přípravná dramatická průprava, dramatická průprava, herectví a dramatika s loutkou, pohyb a rytmika, přednes, sólový loutkářský projev a přednes, výtvarné a loutkářské technologie a scénografie, tvůrčí psaní, divadelní tvorba

Taneční obor

přípravná taneční výchova dvouletá(pro děti již od pěti let), přípravná taneční výchova jednoletá, taneční průprava, taneční praxe, základy tanečních technik

Základní umělecká škola Česká Lípa

PROJEKTY školy: Lípa Cantantes - ZUŠberg - Putování za houslovým klíčem - Českolipská pěnice - Večer s Jazzovou farmou - KinoMusic White House ROCKFORZUŠ - Putovní galerie - ZUŠTOUR - Letní dílna - Velká cena ZUŠ

ZUŠ novinky

Informace pro rodiče

Zahájení školního roku proběhne ve čtvrtek 1. září 2016 dle Organizace školního roku vyhlášené MŠMT zde

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

zde naleznete předběžný harmonogram a důležité dokumenty k prezenci Letní dílny 2016.

Těšíme se na vás :)

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, zde si můžete prohlédnout informace o hudebních naukách na školní rok 2016/2017:

 

Program akcí

30.09.2016 - 18:00 | Noční hudební hra |

Z pátku na sobotu proběhne oblíbená noční hra pro žáky ZUŠ Česká Lípa. Od 12. 9. si  žáci mohou vyzvednout přihlášky u svého učitele hlavního oboru.

05.10.2016 - 17:00 | Vernisáž | Ambit muzea
Vernisáž výstavy výtvarného ateliéru žáků Jiřího Černého ze ZUŠ Česká Lípa. Výstava bude otevřena od 4. 10. 
14.10.2016 - 14:00 | Vystoupení | Velký sál ZUŠ

Ve spoluprácí s Městem Česká Lípa pořádá ZUŠ ČL oslavy dne seniorů. Na vystoupení se budou podílet ZŠ a MŠ z České Lípy. Ze ZUŠ zde vystoupí Jazzová farma.