Hudební obor

oddělení - dechových a bicích nástrojů, klavírní, strunných nástrojů, pěvecké, smyčcové, klávesových nástrojů - komorní hra, hra v orchestru, sborový zpěv, hudební nauka

Výtvarný obor

výtvarný obor zastupují čtyři ateliery našich učitelů - kresba, malba, prostorová tvorba, grafika, keramická dílna, fotografie, objektová a akční tvorba, modelace

Literárně dramatický obor

přípravná dramatická průprava, dramatická průprava, herectví a dramatika s loutkou, pohyb a rytmika, přednes, sólový loutkářský projev a přednes, výtvarné a loutkářské technologie a scénografie, tvůrčí psaní, divadelní tvorba

Taneční obor

přípravná taneční výchova dvouletá(pro děti již od pěti let), přípravná taneční výchova jednoletá, taneční průprava, taneční praxe, základy tanečních technik

Základní umělecká škola Česká Lípa

PROJEKTY školy: Lípa Cantantes - ZUŠberg - Putování za houslovým klíčem - Českolipská pěnice - Večer s Jazzovou farmou - KinoMusic White House ROCKFORZUŠ - Putovní galerie - ZUŠTOUR - Letní dílna - Velká cena ZUŠ

ZUŠ novinky

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

zde naleznete předběžný harmonogram a důležité dokumenty k prezenci Letní dílny 2016.

Těšíme se na vás :)

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, zde si můžete prohlédnout informace o hudebních naukách na školní rok 2016/2017:

 

Informace pro rodiče
Vážení rodiče, pokud jste v seznamu žáků nenalezli Váš kód, byli jste zařazeni do databáze zájemců o studium a v případě uvolnění místa Vás budeme ihned kontaktovat.

Program akcí

01.09.2016 - 10:15 | HO, VO, TO, LDO |

Nashledanou ve školním roce 2016/17