Hudební obor

oddělení - dechových a bicích nástrojů, klavírní, strunných nástrojů, pěvecké, smyčcové, klávesových nástrojů - komorní hra, hra v orchestru, sborový zpěv, hudební nauka

Výtvarný obor

výtvarný obor zastupují čtyři ateliery našich učitelů - kresba, malba, prostorová tvorba, grafika, keramická dílna, fotografie, objektová a akční tvorba, modelace

Literárně dramatický obor

přípravná dramatická průprava, dramatická průprava, herectví a dramatika s loutkou, pohyb a rytmika, přednes, sólový loutkářský projev a přednes, výtvarné a loutkářské technologie a scénografie, tvůrčí psaní, divadelní tvorba

Taneční obor

přípravná taneční výchova dvouletá(pro děti již od pěti let), přípravná taneční výchova jednoletá, taneční průprava, taneční praxe, základy tanečních technik

Základní umělecká škola Česká Lípa

PROJEKTY školy: Lípa Cantantes - ZUŠberg - Putování za houslovým klíčem - Českolipská pěnice - Večer s Jazzovou farmou - KinoMusic White House ROCKFORZUŠ - Putovní galerie - ZUŠTOUR - Letní dílna - Velká cena ZUŠ

Program akcí

23.04.2019 - 13:00 | HO, VO, TO, LDO | ZUŠ Česká Lípa

23. - 30. 4. 2019: talentové zkoušky do hudebního, výtvarného, tanečního a literárně dramatického oboru - více na www.zuscl.cz

23.04.2019 - 13:00 | HO, VO, TO, LDO | ZUŠ Česká Lípa

23. - 26. 4. 2019: Dny otevřených dveří ZUŠ Česká Lípa. Přijďte se podívat do výuky vybraných tříd!

24.04.2019 - 09:00 | Koncert | Malý sál ZUŠ

Výchovné koncerty v 9:00 a 10:30 hod pro školy - školy se mohou objednat na info@zuscl.cz