Hudební obor

oddělení - dechových a bicích nástrojů, klavírní, strunných nástrojů, pěvecké, smyčcové, klávesových nástrojů - komorní hra, hra v orchestru, sborový zpěv, hudební nauka

Výtvarný obor

výtvarný obor zastupují čtyři ateliery našich učitelů - kresba, malba, prostorová tvorba, grafika, keramická dílna, fotografie, objektová a akční tvorba, modelace

Literárně dramatický obor

přípravná dramatická průprava, dramatická průprava, herectví a dramatika s loutkou, pohyb a rytmika, přednes, sólový loutkářský projev a přednes, výtvarné a loutkářské technologie a scénografie, tvůrčí psaní, divadelní tvorba

Taneční obor

přípravná taneční výchova dvouletá(pro děti již od pěti let), přípravná taneční výchova jednoletá, taneční průprava, taneční praxe, základy tanečních technik

Základní umělecká škola Česká Lípa

PROJEKTY školy: Lípa Cantantes - ZUŠberg - Putování za houslovým klíčem - Českolipská pěnice - Večer s Jazzovou farmou - KinoMusic White House ROCKFORZUŠ - Putovní galerie - ZUŠTOUR - Letní dílna - Velká cena ZUŠ

ZUŠ novinky

Na společném koncert žáků ŽUŠ Česká Lípa a klarinetisty Milana Řeřichy v rámci festivalu Lípa Musica 3. 11. v Jiráskově divadle obdrželi profesionální klarinet fi. RZ Woodwind Manufacturing k užívání pro naše žáky. Nástroj nám byl předán ambasadorem firmy Milanem Řeřichou a ředitelem festivalu Martinem Prokešem.

Moc děkujeme :)

zde několik fotografií:

ZUŠ Česká Lípa přijme malé i velké violoncellisty. Studium je možné i pro dospělé. Více informací na jan.sevcik@zuscl.cz.

Program akcí

13.12.2017 - 17:00 | Vystoupení | Velký sál ZUŠ

Vystoupení DPS Talent - Dracula (pro veřejnost)

14.12.2017 - 16:00 | Koncert | Náměstí T. G. Masaryka

Sólová a komorní vystoupení žáků hudebního oddělení a vystoupení Jazzové farmy

15.12.2017 - 17:00 | Koncert | Malý sál ZUŠ

Koncert žáků žesťové třídy Barbory Kulasové