Hudební obor

oddělení - dechových a bicích nástrojů, klavírní, strunných nástrojů, pěvecké, smyčcové, klávesových nástrojů - komorní hra, hra v orchestru, sborový zpěv, hudební nauka

Výtvarný obor

výtvarný obor zastupují čtyři ateliery našich učitelů - kresba, malba, prostorová tvorba, grafika, keramická dílna, fotografie, objektová a akční tvorba, modelace

Literárně dramatický obor

přípravná dramatická průprava, dramatická průprava, herectví a dramatika s loutkou, pohyb a rytmika, přednes, sólový loutkářský projev a přednes, výtvarné a loutkářské technologie a scénografie, tvůrčí psaní, divadelní tvorba

Taneční obor

přípravná taneční výchova dvouletá(pro děti již od pěti let), přípravná taneční výchova jednoletá, taneční průprava, taneční praxe, základy tanečních technik

Základní umělecká škola Česká Lípa

PROJEKTY školy: Lípa Cantantes - ZUŠberg - Putování za houslovým klíčem - Českolipská pěnice - Večer s Jazzovou farmou - KinoMusic White House ROCKFORZUŠ - Putovní galerie - ZUŠTOUR - Letní dílna - Velká cena ZUŠ

ZUŠ novinky

Informace pro rodiče
Ve dnech 3. 6. – 7. 6. 2019 budou na naší škole probíhat závěrečné postupové zkoušky hudebního oboru. Z tohoto důvodu v tomto týdnu odpadá výuka hudebního oboru a žáci se dostaví v daném termínu ke zkouškám.
Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

Soutěže

Zde naleznete výsledkovou listinu Českolipské pěnice 2019

Všem gratulujeme :)    zde

Program akcí

27.05.2019 - 17:00 | Koncert | Foyer ZUŠ

Absolventský koncert žáků flétnové třídy Jany Christovové

28.05.2019 - 17:00 | Koncert | Malý sál ZUŠ

Závěrečný koncert žáků klavírního oddělení

29.05.2019 - 17:00 | Koncert | Mini sál ZUŠ

Koncert žáků klavírních tříd Jana Zlatušky a Jana Ševčíka