Facebook Youtube Microsoft Teams

Výuka od 4. května 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
 
na základě novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních bude od úterý 4. května 2021 opět umožněna nejen přítomnost žáků v naší škole při individuální výuce (1 učitel a 1 žák), ale i osobní přítomnost na konzultaci nebo výuce v nejvyšším počtu 3 žáků v jedné skupině. Žáci, kteří se účastní těchto konzultací nebo výuky nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.).

Tyto informace jsme oficiálně obdrželi doslova před pár hodinami a na jejich základě se snažíme pro naše žáky co nejlépe zorganizovat výuku podle nových možností.

Kolektivní výuka, tj. výtvarný obor, taneční obor a literárně-dramatický, z hudebního oboru orchestry, soubory, sbory, komorní hra - konzultace v nejvyšším počtu žáků po 3 po dohodě s učitelem. Učitelé budou kontaktovat své žáky podle předem vytvořených rozpisů. Své pedagogy můžete pro získání informací kontaktovat i vy sami. I nadále bude asynchronně probíhat distanční (tedy dálková) výuka ostatních žáků.

Výuka hudební nauky bude i nadále probíhat distančně, je však umožněna po dohodě s učitelem podle potřeby osobní přítomnost žáků ve výuce max. do 3 žáků.
 
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátor nebo, v případě žáků, chirurgickou roušku, po celou dobu pobytu ve škole. V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci během výuky mít nasazenu roušku.
 
Vstup zákonných zástupců do budovy bude povolen pouze do vestibulu na dobu nezbytně nutnou.
    
Děkujeme Vám za Vaši spolupráci a vstřícnost. Prosíme o pochopení - snažíme se reagovat na změny, které přicházejí v řádu hodin co nejlépe a co nejrychleji. Naší snahou je poskytnout žákům co nejlepší možnosti dalšího vzdělávání a co nejméně zatížit Vás, jejich rodiče.
 
V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat formou e-mailu (např. škola@zucl.cz) i telefonní domluvy (tel. 487 827 323).

Vaše ZUŠ Česká Lípa

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace.

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021

Vyhledávání