Facebook Youtube Microsoft Teams

Výuka od 1. září 2021

Vážení rodiče, milí žáci a studenti,

ve středu 1. září bude zahájen nový školní rok s prezenční výukou v plném rozsahu a doufáme, že letošní školní rok to tak již zůstane. Stále platí obecná proticovidová opatření, a proto Vás žádáme o spolupráci při splnění těchto podmínek:

Vstup zákonných zástupců do budovy bude povolen pouze do vestibulu na dobu nezbytně nutnou a dále do budovy budou již žáci vcházet sami. Pro žáky, kteří z důvodu nízkého věku nezvládnou cestu do třídy, si budou chodit učitelé po domluvě k vrátnici.

Všichni žáci, rodiče i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách respirátory a dodržují odstup.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Žáci nejsou povinni se v ZUŠ prokazovat negativním testem, prodělaným onemocněním COVID-19 nebo očkováním.

Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla.

Škola zajistí organizaci a podmínky výuky, ochranu zdraví žáků i učitelů a zpřísněná hygienická opatření podle požadavků MŠMT.

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat formou e-mailu (např. škola@zucl.cz) i telefonní domluvy (tel. 487 827 323/325).

Vážení rodiče, velice se všichni těšíme na návrat žáků do školy a na setkávání v naší škole v budoucnu, jak doufáme, i při našich akcích a představeních.

Vaše ZUŠ Česká Lípa

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace.

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021

Vyhledávání