Facebook Youtube

Taneční obor

Tanec je jako neverbální vyjadřovací prostředek projevem rozmanitým, mnohotvárným, bohatým a proměnlivým. Současně však má přísný řád, jehož osvojení a respektování je podmínkou kultivovaného, harmonického a individuálního tanečního projevu. V souladu s těmito požadavky rozvíjí TO ZUŠ správné držení těla a pohybovou techniku žáka a současně pěstuje jeho vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, hudební a prostorové cítění, tvořivost.


Výuka TO ZUŠ se člení na přípravné studium (do kterého mohou být přijímány i děti předškolního věku od pěti let), I. a II. stupeň základního studia a studium pro dospělé. Vyučovacími předměty na I. stupni jsou taneční průprava, současný tanec, lidový tanec, klasická taneční technika a taneční praxe.

Předměty tanečního oboru:

  • přípravná taneční výchova
  • taneční průprava
  • taneční praxe
  • základy tanečních technik
     

Učitelka

Mgr. Lenka Adamcová

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace.

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021

Vyhledávání