Facebook Youtube Microsoft Teams

Хореографічний відділ

Tanec je jako neverbální vyjadřovací prostředek projevem rozmanitým, mnohotvárným, bohatým a proměnlivým. Současně však má přísný řád, jehož osvojení a respektování je podmínkou kultivovaného, harmonického a individuálního tanečního projevu. V souladu s těmito požadavky rozvíjí TO ZUŠ správné držení těla a pohybovou techniku žáka a současně pěstuje jeho vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, hudební a prostorové cítění, tvořivost.


Výuka TO ZUŠ se člení na přípravné studium (do kterého mohou být přijímány i děti předškolního věku od pěti let), I. a II. stupeň základního studia a studium pro dospělé. Vyučovacími předměty na I. stupni jsou taneční průprava, současný tanec, lidový tanec, klasická taneční technika a taneční praxe.

Předměty tanečního oboru:

  • přípravná taneční výchova
  • taneční průprava
  • taneční praxe
  • základy tanečních technik
     

Vyučující:

Mgr. Lenka Adamcová

Kateřina Bittmanová

Засновник

Město Česká Lípa

Ліберецький край

iZuš

Контакти

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021
IDDS: imn64gz

Пошук