Facebook Youtube Microsoft Teams

Integrace držitelů dočasné ochrany ve městě Česká Lípa v roce 2024

Dotace Ministerstva vnitra České republiky podpořená Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky bude v roce 2024 využita k oboustranně prospěšnému soužití cizinců s majoritou, k podpoře tolerance, eliminace xenofobie a negativních sociálních jevů ve společnosti.
Cílem projektu je vytváření a rozvíjení společenských a mezikulturních vztahů a posílení povědomí cizinců o principech a hodnotách české společnosti tak, aby se vnímali jako její součást, znali svá práva a povinnosti a orientovali se ve zvyklostech a způsobu života v novém prostředí.
Odstranění jazykové bariéry u dětí a žáků cizinců v předškolním a základním vzdělávání, dosažení znalostí, vědomostí a kompetencí, které jsou předpokladem navazujícího vzdělávání a získání odborné profesní kvalifikace a tím dosažení ekonomické soběstačnosti a nezávislosti, bude zajištěno intenzivní výukou češtiny dětí a žáků cizinců.

Do projektu Integrace držitelů dočasné ochrany ve městě Česká Lípa v roce 2024 je zapojeno 10 projektových partnerů – základní školy, mateřské školy a další organizace působící v České Lípě, které pracují s dětmi, žáky a jejich rodiči s odlišným mateřským jazykem (ZŠ Slovanka, ZŠ Špičák, ZŠ Dr. M. Tyrše, ZŠ Šluknovská, ZŠ Sever, MŠ Sever, MŠ Bratří Čapků, ZUŠ Česká Lípa, PO Sport Česká Lípa, CLU3V z.s.).

Ministerstvo vnitra České republiky za podpory Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky poskytlo dotaci na projekt Integrace držitelů dočasné ochrany ve městě Česká Lípa v roce 2024 ve výši 2 147 200 Kč.

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021
IDDS: imn64gz

Vyhledávání