Facebook Youtube

Soutěže školy

Mimo soutěže každoročně vyhlášené MŠMT škola pořádá tyto soutěže:

Českolipská pěnice

Soutěž v populárním zpěvu na mikrofon pro děti a mládež studující ZUŠ i nestudující ZUŠ od 6 do 20 let s porotou a atraktivními cenami, kterou pořádá naše škola od r. 2012 každoročně na začátku května. Podrobné informace o možnostech přihlášení budou uveřejněny na jaře před konáním soutěže.

Lípa Cantantes

Pěvecká soutěž v klasickém sólovém a komorním zpěvu, kterou od r. 2014 každoročně v dubnu vyhlašuje naše škola spolu s Mezinárodním hudebním festivalem Lípa Musica. Součástí slavnostního vyhlášení je po ukončení soutěže koncert vítězů a oceněných. Podrobné informace o možnostech účasti budou uveřejněny na jaře před konáním soutěže. Pro rok 2020 jsou k dispozici vlevo.

Velká cena ZUŠ

Soutěž ve hře na dechové nástroje pro mladé hudebníky z celého libereckého kraje, kterou organizuje naše škola jednou za tři roky. 12. ročník se uskuteční na jaře r. 2020.

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace.

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021

Vyhledávání