Facebook Youtube Microsoft Teams

Soutěže školy

Mimo soutěže každoročně vyhlášené MŠMT škola pořádá tyto soutěže:

Českolipská pěnice

Soutěž v populárním zpěvu na mikrofon pro děti a mládež studující ZUŠ i nestudující ZUŠ od 6 do 20 let s porotou a atraktivními cenami, kterou pořádá naše škola od r. 2012 každoročně na začátku května. Podrobné informace o možnostech přihlášení budou uveřejněny na jaře před konáním soutěže. Pro rok 2020 jsou k dispozici vlevo.

Lípa Cantantes

Pěvecká soutěž v klasickém sólovém a komorním zpěvu, kterou od r. 2014 každoročně v dubnu vyhlašuje naše škola spolu s Mezinárodním hudebním festivalem Lípa Musica. Součástí slavnostního vyhlášení je po ukončení soutěže koncert vítězů a oceněných. Podrobné informace o možnostech účasti budou uveřejněny na jaře před konáním soutěže. Pro rok 2020 jsou k dispozici vlevo.

Velká cena ZUŠ

Soutěž ve hře na dechové nástroje pro mladé hudebníky z Libereckého a nově i Ústeckého kraje, kterou organizuje naše škola jednou za tři roky. 12. ročník se uskuteční 1. dubna 2020 a propozice jsou k dispozici vlevo.

Olympiáda hudebních nauk

Soutěž ze znalostí hudební teorie pro žáky ZUŠ Česká Lípa. Skládá se ze dvou částí - v první části týmy uplatňují své vědomosti v teoretickém a praktickém testu, druhá část probíhá formou veřejného soutěžního klání čtyř nejlepších týmů formou hry. Bližší informace k letošnímu ročníku vlevo.

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace.

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021

Vyhledávání