Facebook Youtube Microsoft Teams

Školné

Úplatu za vzdělávání (školné) je možno zaplatit dvěma způsoby:

1) Hotovostní platbou:
Složit výše uvedenou sumu v pokladně GE Money Bank, a. s., náměstí T. G. M. v
Č. Lípě. U pokladny sdělit tyto informace:
číslo účtu školy: 428 20 824/0600
výši školného v Kč (dle předpisu)
variabilní symbol: dle předpisu
 
2) Příkazem k úhradě z Vašeho účtu:
Lze uskutečnit pomocí příkazu k úhradě, získaného ve své bance nebo elektronickým příkazem:
Číslo účtu plátce: číslo účtu ze kterého je školné placeno
výši školného Kč (dle předpisu)
variabilní symbol: dle předpisu
Splatnost úplaty za vzdělávání
Úplata za vzdělávání je splatná vždy pololetně a to: v prvním pololetí do 31. října 2018, ve druhém pololetí do 31. března 2019.
 
Individuální termín platby
V případě zájmu o jiný než obvyklý termín úhrady školného (pozdější termín nebo rozložení úhrady do splátek), je nutné o toto písemně požádat. Žádost musí být podána do doby splatnosti školného pro dané pololetí. Žádost posuzuje ředitel školy.
 
Prominutí nebo snížení úplaty za vzdělání
Pokud existuje závažný důvod pro prominutí nebo snížení úplaty za vzdělání, může toto ředitel školy povolit na základě písemné žádosti zákonného zástupce. Žádost musí být podána do doby splatnosti školného pro dané pololetí.

Výše úplaty za vzdělávání (školného) v ZUŠ Česká Lípa 

pro školní rok 2019/2020

Obor hudební

Typ příspěvku Kč/měsíc Kč/pololetí
PHV - Přípravná hudební výchova
120,-
600,-
Individuální výuka
240,-
1200,-
Dospělí nevýdělečně čínní (studenti)
500,-
2500,-
Dospělí výdělečně činní
800,-
4000,-
Samostatný pěvecký sbor
120,-
600,-
Obligát, nebo sbor navíc
+ 70,-
+ 350,-

 

Obor výtvarný

Typ příspěvku Kč/měsíc Kč/pololetí
PVV - Přípravná výtvarná výchova 120,- 600,-
Základní studium I. stupeň 160,- 800,-
Základní studium II. stupeň 200,- 1000,-
Dospělí nevýdělečně čínní (studenti) 500,- 2500,-
Dospělí výdělečně činní 800,- 4000,-

 

Obor taneční

Typ příspěvku Kč/měsíc Kč/pololetí
PTV - Přípravná taneční výchova 120,- 600,-
Základní studium I. stupeň 160,- 800,-
Základní studium II. stupeň 200,- 1000,-
Dospělí nevýdělečně čínní (studenti) 500,- 2500,-
Dospělí výdělečně činní 800,- 4000,-

 

Obor literárně dramatický

Typ příspěvku Kč/měsíc Kč/pololetí
PDV - Přípravná dramatická výchova 120,- 600,-
Základní studium I. stupeň 160,- 800,-
Základní studium II. stupeň 200,- 1000,-
Dospělí nevýdělečně čínní (studenti) 500,- 2500,-
Dospělí výdělečně činní 800,- 4000,-

 

 

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace.

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021

Vyhledávání