Facebook Youtube

ŠABLONY II

Naše škola se zapojila do projektu ŠABLONY II PRO ZUŠ ČESKÁ LÍPA, který je spolufinancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014646
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků.

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

V rámci projektu se v době realizace září 2019 - srpen 2021 uskuteční tyto aktivity:

2.VII/3 Koordinátor spolupráce školy a příbuzných organizací - personální podpora ZUŠ
2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin
2.VII/4e Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze
2.VII/7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/ školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
2.VII/8 Tandemová výuka v ZUŠ
2.VII/14 Projektový den ve škole

 

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace.

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021

Vyhledávání