Facebook Youtube Microsoft Teams
Jméno: Zdeňka Cmuntová dipl.um.
Kde máte třídu: 3. patro, učebna 418
Jaký je Váš obor: sólový a sborový zpěv
Co učíte za předměty: sólový zpěv, sborový zpěv - DPS Korálky, DPS Talent
Jak byste svůj obor charakterizovali: 
Učení se zpěvu je systematické a dlouhodobé studium, kdy žák poznává umění, které mu umožňuje seberealizaci, ovlivňuje jeho názory, charakter i životní hodnoty. Získává pohled na hudbu a možnosti pěveckého vyjádření.
Na jaké škole jste vystudovali: Konzervatoř v Teplicích
Jaké jsou vaše umělecké aktivity mimo školu:
sólově koncertuji v klasické i populární hudbě, učím na pedagogické škole, doprovázím na klavír, na kytaru, zpívám ve sboru severočeské filharmonie
Jaké jsou úspěchy vašich žáků:
2. a 3. místo v celostátním kole Karlovarského skřivánka, Absolutní vítěz soutěže Českolipská pěnice, přední místa v oblastních soutěžích i v krajských kolech, v posledních 5 letech 4 přijatí žáci ke studiu na konzervatořích
Co se od Vás může žák naučit:
přirozenou interpretaci, vnímání hudby, techniku zpěvu, rozšíření hlasového rozsahu, pěveckou artikulaci a deklamaci, překonávání trémy a strachu, seberealizaci, ve sboru sounáležitost. Zazpívat si i s ostatními a stát se součástí kolektivu.
Co se žák může kromě toho naučit na naší škole:
celkový hudební nadhled, doprovodit se ke zpěvu na různé nástroje, ale i zahrát sólově, zatančit si, zarecitovat. Máme tu ale i výtvarný obor.
Co všechno se dá na ZUŠce zažít:
radost, legrace, spolupráce, úspěchy, překonávání trémy, získání zkušeností
Vaše motto:
Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod. Slova „to nejde“ já neznám.

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace.

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021

Vyhledávání