Facebook Youtube Microsoft Teams
Jméno: Petr Los
Kde máte třídu: v suterénu, č. 26
Jaký je Váš obor: hudební
Co učíte za předměty: hra na kontrabas/baskytaru, hra na el. kláv. nástroje
Jak byste svůj obor charakterizovali:
Jedná se o výuku hry na výše uvedené nástroje, která studenta uvede na určitý stupeň úrovně ovládání těchto nástrojů. Student je pak schopen hrát nejen pro sebe, ale působit třeba v kapelách či souborech a být tam platným členem.
Na jaké škole jste vystudovali:  PF Ústí n. Labem (studium nedokončeno) Konzervatoř v Teplicích  
                                                   studium dokončeno absolutoriem)
Jaké jsou vaše umělecké aktivity mimo školu:
- hudební studiová produkce a posprodukce ve studiu WonderLost,
 - rozsáhlá publikační činnost pro odborné audioweby a časopisy s odbornou audiotématikou se   
  zaměřením na metodiku hry, hudební nástroje, kompletní studiové vybavení
Jaké jsou úspěchy vašich žáků:
převážná většina mých studentů nalézá uplatnění v kapelách, bandech a orchestrech.
Z poslední doby: Jeden můj student- obor Hra na kontrabas – studuje na Konzervatoři v Praze v 5. ročníku. V letošním roce navíc úspěšně vykonal talentové zkoušky ještě na Ježkovu konzervatoř.
Další můj student loni ukončil doktorandské studium na Vysoké škole v Banské Bystrici – obor Hra na kontrabas.
Jedna z mých studentek – hra na na baskytaru a kontrabas - získala se svou kapelou ocenění „Anděl“ jako Objev roku 2020.
Co se od Vás může žák naučit:
jednak ovládání svého nástroje jak sólově, tak i v souboru, či kapele. Dále pak získá řadu zkušeností s improvizací partů svého nástroje a v neposlední řadě i základy studiových zkušeností. Zároveň si osvojí i nové progresivní metody hry a techniky.
Co se žák může kromě toho naučit na naší škole:
Komplexní informace dané pro tento stupeň školy jak v oblasti praktické – nástrojové, tak i hudebně-teoretické. Navíc zde může rozvíjet své zkušenosti se souborovou hrou, či hrou v orchestru.
Co všechno se dá na ZUŠce zažít:
Nejsem žák, proto nemohu odpovědět.
Vaše motto:
Hudba je jen jedna. Někdo ji dělá lépe, někdo hůř, to je všechno (Petr Hapka)

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace.

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021

Vyhledávání