Facebook Youtube Microsoft Teams
Jméno: Lenka Adamcová
Kde máte třídu: čtvrté patro č. 519 LDO, přízemí č. 154 TO
Jaký je Váš obor: literárně-dramatický a taneční
Co učíte za předměty: přípravná dramatická průprava, dramatická průprava, herectví a dramatika, přednes, sólový projev a přednes, scénografie, tvůrčí psaní, divadelní tvorba, přípravná taneční průprava, taneční průprava, taneční praxe, základy tanečních technik
Jak byste svůj obor charakterizovali:
Výuka v literárně-dramatickém oboru je oborem syntetizujícím - sjednocujícím několik uměleckých technik. Je určena těm zájemcům, kteří se zajímají o divadlo, herectví a literaturu. Výuka vychází z tvořivých her, při kterých se žáci učí především mluvním, pohybovým a hudebně-rytmickým dovednostem. Získávají sebejistotu ve vlastním projevu, zároveň se učí spolupráci. Žák učí se být vnímavým sám k sobě i ostatním, učí se vyjadřovat své pocity a zvládnout obhájit svůj názor. Žák si vyzkouší nové dovednosti například v roli herce, loutkoherce, recitátora, spisovatele, scénáristy, režiséra, mima, performera, scénografa…
Tanec je jako neverbální vyjadřovací prostředek projevem rozmanitým, mnohotvárným, bohatým a proměnlivým. Rozvíjí správné držení těla a pohybovou techniku žáka. Současně pěstuje jeho vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, hudební a prostorové cítění i tvořivost. Poskytuje každému žákovi podle míry jeho schopností a zájmu takové základy odborného vzdělání, kterému umožní uplatnit se jako tanečník v souborech nejrůznějšího zaměření, případně v povoláních, pro která jsou kultura pohybového projevu a zvládnutí základů tance vhodným předpokladem.
Na jaké škole jste vystudovali: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Divadelní fakulta Akademie múzických umění
Jaké jsou vaše umělecké aktivity mimo školu:
Jaké jsou úspěchy vašich žáků: úspěšní tanečníci, choreografové, herci, učitelé
Co se od Vás může žák naučit: divadelní a taneční disciplíny
Co se žák může kromě toho naučit na naší škole: výtvarné umění, hru na hudební nástroj
Co všechno se dá na ZUŠce zažít: Jevištní realizaci vlastních představ a snů
Vaše motto: Na umění není nikdy pozdě

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace.

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021

Vyhledávání