Lípa Cantantes

Lípa Cantantes je pěvecká soutěž v klasickém sólovém a komorním zpěvu pořádaná ZUŠ Česká Lípa ve spoluprácí s Mezinárodním hudebním festivalem Lípa Musica
Harmonogram soutěže:
 
Letošní ročník se uskuteční v pátek 5. 4. 2019
Uzávěrka přihlášek: 18. 3. 2019
 
Vyhlášení soutěže:
 
Rozdělení do kategorií:
 
Přihlášky: