Facebook Youtube Microsoft Teams

Výtvarný obor

Učitelé:

Mgr. Černý Jiří
Nešporová Kamila
BcA. Nešporová Markéta, DiS.
Mgr. Skokanová Alena

Jak již z názvu vyplývá, ZUŠ je uměleckou školou základního stupně v soustavě českého školství (nejedná se tedy ani o zájmový kroužek ani o krátkodobý kurz). Preferována je pravidelná, dlouhodobá a cílevědomá účast. Podle věku žáků či studentů se samozřejmě liší motivace ke studiu. Jak jsem již uvedl, výuka probíhá formou školní docházky / v odpoledních a podvečerních hodinách) a je určena pro tyto věkové skupiny: výtvarná přípravka (vhodné pro děti mezi 5-7 lety), žákovské a studentské kategorie (výtvarná tvorba i příprava k talentovým zkouškám na střední a vysoké výtvarné školy), studium pro dospělé (rozšiřování zkušeností z ateliérové práce..)

Ateliér Mgr. Aleny Skokanové

 

Atelier Kamily Nešporové

 

Atelier Mgr. Jiřího Černého

 

Ateliér BcA. Markéty Nešporové, DiS.

      

 

Základní informace pro případného zájemce o studium zní: Ateliéry jsou 4 a na vás zůstává rozhodnutí zvolit si pouze jeden z nich. V takové situaci vždy radíme (děti do výtvarné přípravky samozřejmě v doprovodu rodičů): nejdříve si všechny projděte a nechte na sebe působit jejich atmosféru, seznamte se s ukázkami prací na chodbách školy, které zároveň působí jako improvizovaná galerie, neváhejte s případnými otázkami, a volte uvážlivě. Další vizuální informace najdete ve školní fotogalerii na těchto webových stránkách.

Program ve čtyřech našich atelierech je rámcově dán školními osnovami (základem je vždy kresba, malba, sochařské modelování a keramika s možností výpalu v peci, grafika či fotografie - to vše v rámci hodnocení v těchto předmětech: Plošná tvorba, Prostorová tvorba, Objektová a akční tvorba a Výtvarná kultura). 
Specialitou výuky na ZUŠ je, že každý výtvarník do své třídy přijímá žáky od velmi útlého věku, v průběhu mnoha let společného výtvarného hraní si a tvorby se tak vytvářejí předpoklady pro koncepční práci na rozvoji osobnosti dítěte, které mnohdy (těm skutečně talentovaným) pomohou usnadnit volbu povolání, ovšem ani ti ostatní neodcházejí s prázdnou, do života si odnášejí slušné předpoklady k porozumění současnému kulturnímu provozu, a prostřednictvím osobní řemeslné zkušenosti, i šanci na kvalitní trávení volného času.

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace.

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021

Vyhledávání