Facebook Youtube Microsoft Teams

Soutěže školy

Mimo soutěže každoročně vyhlášené MŠMT škola pořádá tyto soutěže:

Českolipská pěnice

Soutěž v populárním zpěvu na mikrofon pro děti a mládež studující ZUŠ i nestudující ZUŠ od 6 do 20 let s porotou a atraktivními cenami, kterou pořádá naše škola od r. 2012 každoročně na začátku května. Podrobné informace o možnostech přihlášení jsou vždy uveřejněny na jaře před konáním soutěže v levé části. Ročník 2021 byl vyhlášen distančně na základě zaslaných soutěžních videí a koncert vítězů byl vysílán online 11. 6. 2021 na YouTube školy. Letošní 12. ročník je plánován na 15. března 2024.

Výsledkové listiny:

Pěvecká soutěž v klasickém sólovém a komorním zpěvu, kterou od r. 2014 každoročně v dubnu vyhlašuje naše škola spolu s Mezinárodním hudebním festivalem Lípa Musica. Součástí slavnostního vyhlášení je po ukončení soutěže koncert vítězů a oceněných. Podrobné informace o možnostech účasti jdou uveřejněny vždy na jaře před konáním soutěže. Ročník 2021 byl vyhlášen distančně na základě zaslaných soutěžních videí a Koncert vítězů můžete shlédnout online na YouTube školy. Letošní již 11. ročník se uskutečnil 16. února 2024.

Výsledkové listiny:
 
Velká cena ZUŠ
 
Soutěž ve hře na dechové nástroje pro mladé hudebníky z Libereckého kraje, kterou organizuje naše škola jednou za tři roky. 12. ročník byl plánován na 1. dubna 2020, bohužel se z důvodu nepříznivého vývoje covidové situace neuskutečnil. Omlouváme se, letos se soutěž z organizačních důvodů neuskuteční, děkujeme za pochopení.
 
Olympiáda hudebních nauk
 
Soutěž ze znalostí hudební teorie pro žáky ZUŠ Česká Lípa. Skládá se ze dvou částí - v první části týmy uplatňují své vědomosti v teoretickém a praktickém testu, druhá část probíhá formou veřejného soutěžního klání čtyř nejlepších týmů formou hry. OHN 2023 je plánována na 26. března 2024.
 
Výsledkové listiny:

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021
IDDS: imn64gz

Vyhledávání