Facebook Youtube Microsoft Teams

Kontakty - učitelé

Mgr. Adamcová Lenka
taneční obor, literárně-dramatický obor
TO 154 a kabinet TO 157, přízemí
LDO 159 a 158, přízemí
487 827 332/361
     
Ančincová Zdeňka
hra na kytaru, Kytarový soubor
123, přízemí
 
487 827 318
     
MgA. Bačová Martina
hra na housle
307, II. patro
 
487 827 307
     
Bittmanová Kateřina
taneční obor
TO 154, přízemí
487 827 332
     
Cmuntová Zdeňka, dipl. um.
sólový zpěv, DPS Talent a Korálky
418, III. patro
 
487 827 333
     
Čermáková Zuzana, dipl. um.
hra na housle
420, III. patro
 
487 827 335
     
Mgr. Černý Jiří
výtvarný obor
224, I. patro
 
487 827 305
     
MgA. Hellerová Alena
sólový zpěv
424, III. patro
487 827 338
     
Hric Pavel
hra na klarinet, zobc. flétnu, saxofon, KSO
314, II. patro
 
487 827 314
     
Christovová Jana
hra na flétnu, zobc. flétnu
309, II. patro
 
487 827 309
     
Iljaševa Zuzana
hra na hoboj, zobc. flétnu, PHV
423, III. patro
417, III. p. HN, 312 II. p. HN
487 827 327/328 HN/312 HN
     
Jandíková Petra, dipl. um.
sólový zpěv, DPS Talent
26, suterén
 
487 827 350
     
Jasenovec Štěpán, DiS.
hra na lesní roh, baryton
35, suterén
 
487 827 375
     
Jeništová Jiřina
hra na klavír
415, III. patro
 
487 827 330
     
Jungman Aleš, dipl. um. 
hra na trubku, zobc. flétnu, Jazzová farma
508, IV. patro
 
487 827 344
     
Kolafová Emma, DiS.
hra na violoncello
423, III. patro
487 827 327
     
Kovacs Jaroslav
sólový zpěv
426, III. patro
 
487 827 340
     
Kubátová Lenka
hra na klavír, korepetice
410, III. patro
 
487 827 301
     
Kučera Marek, DiS.
hra na kytaru
419, III. patro, 326 ředitelna II. p.
 
487 827 334/326
     
Los Petr, dipl. um.
hra na kontrabas, el. kytaru, bas. kytaru, el. klávesové nástroje
25, suterén
 
487 827 347
     
Loudová Jana, DiS.
hra na klarinet, zobc. flétnu, hudební nauka
310, II. patro
329, II. patro HN
487 827 310/329 HN
     
Mašek David
hra na klavír, korepetice
414, III. patro
 
487 827 319
     
Mašek Jakub, DiS.
hra na trombon, baryton, tenor
515, IV. patro
 
487 827 343
     
Mühlhansová Michaela, DiS.
hra na flétnu, zobc. flétnu
308, II. patro
 
487 827 337
     
Bc. Nedvědová Anna, DiS.
hra na klavír, korepetice
409, III. patro
 
487 827 359
     
Nešporová Kamila
výtvarný obor
209, I. patro
 
487 827 313
           
BcA. Nešporová Markéta, DiS.
výtvarný obor
215, I. patro, 324 kancelář II. p.
 
487 827 316/323
     
Pechoušková Marcela
hra na akordeon, el. klávesové nástroje
416, III. patro
 
487 827 331
     
Pelz Josef, dipl. um.
hra na saxofon, klarinet, Elce Pelze Band, Poslechový seminář, Elektronic. zprac. hudby a zvuk. technika
507, IV. patro
 
487 827 342
     
Predka Jiří
hra na kytaru
422, III. patro
 
487 827 336
     
Mgr. Průšek Ladislav
hra na elektrickou a akustickou kytaru
427, III. patro
487 827 341
     
Řeřichová Hana, dipl. um.
hra na klavír, korepetice
407, III. patro
487 827 325
     
Singer David, dipl. um.
hra na housle, violu, el. kytaru
425, III. patro
 
487 827 339
     
Mgr. Skokanová Alena
výtvarný obor
220, I. patro
 
487 827 317
     
Bc. Slavík Petr
hra na kytaru
35, suterén
 
487 827 375
     
Bc. Sobotková Petra, DiS.
sólový zpěv
411, III. patro
 
487 827 315
     
Solodovniková Tatiana, PhD.
hra na klavír, korepetice
411, III. patro
487 827 315
     
Šeminský Vojtěch, DiS.
hra na bicí nástroje, Hluchá parta
34, suterén
 
487 827 348
     
Bc. Ševčík Jan, DiS.
hra na klavír a varhany, korepetice
408, III. patro
 
487 827 320
     
Zlatuška Jan, DiS.
hra na klavír, korepetice
412, III. patro
 
487 827 321

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace.

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021

Vyhledávání