Facebook Youtube Microsoft Teams

Koncert bývalých žáků

Stejně jako je unikátní koncert učitelů, je i ojedinělý koncert bývalých žáků školy, který se koná jednou za rok. Jsme rádi, že se do naší školy bývalí žáci stále vrací a že je jim umění, kterému se zde naučili, blízké. Někteří se mu věnují dokonce i profesionálně. Program letošního koncertu uveřejníme na webu a facebooku školy.

V minulosti na tomto koncertě vystupovali např.:

Bohumil Tůma
na ZUŠ ČL studoval u pana učitele Jakuba Maška, nyní studuje na Pražské konzervatoři u profesora Josefa Šimka. Hraje například v tubovém i trombonovém kvartetu, pak v žesťovém kvintetu a na bastrombon v žesťovém souboru, vše pod vedením školy.

Šárka Neprašová

na ZUŠ studovala u paní učitelky Romany Hubálkové-Bártové, na konzervatoři u Jiřiny Markové a mimo školu se zdokonaluje u paní prof. Jany Jonášové. Příležitostně zpívá ve Stavovském divadle a spolupracuje s Dětskou operou Praha a také pravidelně vystupuje na varhanních koncertech. Zaměřuje se především na barokní hudbu a italské belcanto.

Pavla Krylová

(1898, Č. Lípa) - Absolventka Konzervatoře J. Ježka ve Hře na saxofon u prof. Bharaty Rajnoška (2014) a Hře na flétnu u prof. Petra Graua (2016). Pokračuje ve studiu improvizace u saxofonisty J. Doležala. Souběžně vystudovala Hydrobiologii na Přirodovědecké fakultě UK. Je stálou či hostující členkou Pražského BB, big bandu, Bohemia big bandu, Golden BB Prague. Jako sólistka spolupracuje se zpěváky a kapelami české scény.

Jako žákyně ZUŠ navštěvovala třídu příčné flétny (J. Christovová), saxofonu (P. Hric, J. Pelz) a sólového zpěvu (P. Šimková, M, Vyhnánková)

Alena Hellerová

začínala v ZUŠ Česká Kamenice u Zdeňky Cmuntové, od 4. ročníku ZUŠ Česká Lípa pí. uč. Šimková. Pak Konzervatoř Teplice, jeden rok u prof.Ludmily Abrahámové, 2.-6. ročník Pražská konzervatoř u prof. Antonie Denygrové. Pak HAMU v Praze u prof. Magdaleny Hajossyové. Od roku 2009 se věnuje interpretaci barokní hudby v Collegiu 1704 a v dalších ansámblech. Nyní je učitelkou zpěvu v ZUŠ Česká Lípa.

Josef Fárek

bývalý student hry na kytaru u Marka Kučery, který navštěvoval v ZUŠ i Literárně-dramatický obor. Několik let působil v Praze, ale nedávno se přestěhoval zpět do České Lípy. Hraje a tvoří pro kapelu The Viv, která je na scéně více než deset let a stále hraje spontanní grunge. Naposledy se v Lípě představili akustickým koncertem, na který si jako hosta pozvali houslistu Pavla Hralu.

Pavel Hrala

u p. uč. Zuzany Čermákové studoval hru na housle, absolvoval u Jaroslava Foltýna na Pražské konzervatoři a nyní dokončuje studium hry na violu u Michala Foltýna. Je členem orchestrální akademie Symfonického orchestru českého rozhlasu, spolupracuje s kapelami napříč žánry a hraje se svou skupinou MANU.

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace.

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021

Vyhledávání