Facebook Youtube Microsoft Teams

Půjčovné

Půjčovné je možno zaplatit dvěma způsoby:

1) Hotovostní platbou:
Složit na předpisu uvedenou sumu v pokladně GE Money Bank, a. s., náměstí T. G. M. v
Č. Lípě. U pokladny sdělit tyto informace:
číslo účtu školy: 428 20 824/0600
výši půjčovného v Kč: dle předpisu
variabilní symbol: dle předpisu
 
2) Příkazem k úhradě z Vašeho účtu:
Lze uskutečnit pomocí příkazu k úhradě získaného ve své bance nebo elektronickým příkazem:
Číslo účtu plátce: číslo účtu, ze kterého je půjčovné placeno
výši půjčovného v Kč: dle předpisu
variabilní symbol: dle předpisu
 
Využít lze také příkaz k úhradě vygenerovaný systémem iZUŠ, který předává učitel žáka. Je možné domluvit i zaslání e-mailem. Na tomto příkazu je pro ulehčení platby vytištěn QR kód.
 

Splatnost a výše úplaty za půjčovné
Půjčovné činí 50,- Kč/měsíc a je splatné vždy pololetně dle předpisu, který předává učitel žáka.

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021
IDDS: imn64gz

Vyhledávání