Letní dílna

Letní dílna je určena žákům ze ZUŠ Česká Lípa. Děti co nechtějí zahálet ani o prázdninách a chtějí se v rámci svého oboru dozvědět i jiné zajímavé věci, se námi účástní hudebně výtvarného workshopu Letní dílna.

Letos 12. - 16. 8. 2019

Pro děti je pravidelně připraven nabitý program výuky i zábavy.

Propozice:

Přihláška:

__________________________________________

Čestné prohlášení rodičů:

Potvrzení od lékaře (lékař může mít svůj formulář, ale většinou použije tento):