Letní dílna

Letní dílna je určena žákům ze ZUŠ Česká Lípa. Děti co nechtějí zahálet ani o prázdninách a chtějí se v rámci svého oboru dozvědět i jiné zajímavé věci, se námi účástní hudebně výtvarného workshopu Letní dílna.

Letos 6. - 10. 8. 2018

Pro děti je pravidelně připraven nabitý program výuky i zábavy.

Propozice:

letni_dilna_zus_propozice_2018.pdf

Přihláška:

prihlaska_letni_dilna_2018.pdf

__________________________________________

Čestné prohlášení rodičů:

cestne_prohlaseni_rodicu_letni_dilna_2018.pdf

Potvrzení od lékaře (lékař může mít svůj formulář, ale většinou použije tento):

posudek_lekare_letni_dilna_2018.pdf