Facebook Youtube Microsoft Teams

Podpora integrace cizinců ve městě Česká Lípa v roce 2022

Dotace Ministerstva vnitra České republiky bude v roce 2022 využita k oboustranně prospěšnému soužití cizinců s majoritou, k podpoře tolerance, eliminace xenofobie a negativních sociálních jevů ve společnosti.
Cílem projektu je vytváření a rozvíjení společenských a mezikulturních vztahů a posílení povědomí cizinců o principech a hodnotách české společnosti tak, aby se vnímali jako její součást, znali svá práva a povinnosti a orientovali se ve zvyklostech a způsobu života v novém prostředí
 
Odstranění jazykové bariéry u dětí a žáků cizinců v předškolním a základním vzdělávání, dosažení znalostí, vědomostí a kompetencí, které jsou předpokladem navazujícího vzdělávání a získání odborné profesní kvalifikace a tím dosažení ekonomické soběstačnosti a nezávislosti, bude zajištěno intenzivní výukou češtiny dětí a žáků cizinců.

Do projektu se v roce 2022 zapojilo město Česká Lípa spolu se spolkem CLU3V z.s., neškolskou příspěvkovou organizací Sport Česká Lípa a několika školskými příspěvkovými organizacemi města Česká Lípa (ZUŠ Česká Lípa, ZŠ Špičák, ZŠ Slovanka, ZŠ Dr. M. Tyrše, ZŠ Šluknovská, ZŠ Sever, ​MŠ Bratří Čapků, MŠ Špičák, MŠ Sever).

Ministerstvo vnitra České republiky poskytlo dotaci na projekt Integrace cizinců ve městě Česká Lípa v roce 2022 ve výši 3 166 155 Kč.

                            

 

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace.

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021

Vyhledávání