Soubory a orchestry

Základní umělecká škola Česká Lípa mimo individuální výuku podporuje mladé hudebníky též v komorní a souborové hře.

Komorní hra

Trombonové kvarteto ZUŠ Česká Lípa

Klarinetové trio ZUŠ Česká Lípa

Klarinetové kvarteto ZUŠ Česká lípa

Saxofonové kvarteto ZUŠ Česká Lípa

Pěvecké trio při ZUŠ Česká Lípa

Kvinteto zobcových fléten ZUŠ Česká Lípa

Bící kvarteto

Bicí kvinteto

 

Soubory a orchestry

Komorní orchestr dechových nástrojů ZUŠ Česká Lípa

Smyčcový soubor Kubelík

Jazzová farma

Kytarový soubor ZUŠ Česká Lípa

Soubor bicích nástrojů Hluchá parta

Pěvecký sbor Muzikálové divadlo Talent

Nový Big Band ZUŠ Česká Lípa