Nejčastější dotazy - FAQ

Kdy se přihlásit do ZUŠ?
Přihlašování nových žáků a talentové zkoušky probíhají každoročně v průběhu dubna a května.
V měsíci září se pouze doplňuji volná místa a domlouvá se rozvrh již přijatých žáků.
 
Co je potřeba k přijetí mého dítěte do ZUŠ?
K přijetí je nutné mít vyplněnou přihlášku do konkrétního oboru školy a úspěšné absolvování talentových zkoušek.
Do přípravného studia dle vyhlášky o ZUŠ je možné příjmout dítě do všech oborů po dosažení
věku 5 let k 1. září daného školního roku.
Do 1. ročníku I. stupně základního studia je možné příjmout dítě po dosažení 
věku 7 let k 1. září daného školního roku.
Na základě těchto podmínek je možné přijmout dítě ke studiu.
 
Mohu své dítě přihlásit do ZUŠ v průběhu školního roku?
Tato možnost sice existuje, avšak jen v mimořádných případech a po schválení ředitelem školy. 
Většinou se jedná o přestup z jiné školy.
 
Kde se dozvím informace o přijetí a zařazení mého dítěte?
Informace o přijetí a zařazení žáka do hlavního oboru a hudební nauky, se dozvíte:
1. na webových stránkách školy v sekci ZUŠ novinky
2. na informační tabuli školy ve vestibulu ZUŠ.
Informace budou vyvěšeny zhruba od poloviny června do poloviny září.
 
Kde se dozvím o prospěchu mého dítěte?
O prospěchu vašeho dítěte se dozvíte u učitele hlavního oboru (v odpoledních hodinách).
Pokud bude dlouhodobě prospěch vašeho dítěte špatný, nebo bude mít dítě vysokou absenci,
snažíme se zákonné zástupce informovat sami.