Facebook Youtube Microsoft Teams
Jméno: Mgr. Alena Skokanová
Kde máte třídu: I.patro ZUŠ, č. učebny 220
Jaký je Váš obor: výtvarný
Co učíte za předměty: KRESBA, MALBA, DESIGN, TVAROVÁNÍ
Jak byste svůj obor charakterizovali:
Výtvarné umění kultivuje , utváří naši osobnost, dává niternou radost a potěšení , prohlubuje cítění, dělá člověk lepším
Na jaké škole jste vystudovali:
PF Olomouc
UK PF Praha – postgraduální studium
I.semestr studia pro zahraniční studenty v USA (Washington), spolu se studijním pobytem u
mecenášky a sběratelky umění Medy Mládkové
Jaké jsou vaše umělecké aktivity mimo školu:
Výtvarné práce pro město Česká Lípa (na radnici), s žáky v prostorách nemocnice – dětské oddělení, TRAUMATOLOGIE a LDN, výstava v prostorách Vodního hradu, v průběhu let mnoho účastí na výtvarných soutěžích např. Praha, TEREZÍN, USTÍ N. LABEM
Jaké jsou úspěchy vašich žáků:
Úspěšní architekti, umělci v oboru DESIGN, FOTO, TEXTIL,...též učitelé výtvarné výchovy
Co se od Vás může žák naučit:
Dobrý základ v nauce kresby, malby, designu a estetiky, nadšení a zápal pro „VĚC“, podporu pro studium v oblasti umělecké, spolu s předáváním všech svých zkušeností
Co se žák může kromě toho naučit na naší škole:
Poznají kultivované učitele, žáky a studenty, prostředí, které nabízí nevšední a čistý pohled, jak by měly interiéry vypadat, laskavost a vstřícnost všech, kteří zde studují a rozšiřují své umělecké zájmy.
Co všechno se dá na ZUŠce zažít:
Krásu umění výtvarného (výstavy), hudebního (koncerty), tanečního a dramatického (představení)
Vaše motto:
Jediný způsob jak obstát ve zkoušce, je zkoušku podstoupit. Jinak to nejde. M. Morganová

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace.

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021

Vyhledávání