Facebook Youtube Microsoft Teams
Jméno: Hana Řeřichová
Kde máte třídu: třetí patro, číslo dveří 407
Jaký je Váš obor: hudební
Co učíte za předměty: hra na klavír, komorní hra
Jak byste svůj obor charakterizovali:
Hudba nabízí k poslechu a interpretaci množství krásných skladeb klasických, populárních a jazzových. Pro klavír existuje nepřeberné množství originálních skladeb a skladeb pro něj upravených. Největší radost z hudby a ze hry na svůj nástroj mají děti prostřednictvím komorní hry.
Na jaké škole jste vystudovali: Konzervatoř Teplice
Jaké jsou vaše umělecké aktivity mimo školu:
- doplňuji si vzdělání na pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem u klavírního virtuóza, pedagoga a skladatele Václava Krahulíka v oblasti klavírního repertoáru českých a světových mistrů a interpretace jejich děl; v oblasti lidové písně, její historii a jejího klavírního doprovodu; v oblasti metodiky hry na klavír. Dále si pak rozšiřuji vzdělání v oblasti komorní a souborové hry, výběrem vhodného repertoáru pro komorní seskupení a jeho následném provedení. Současně se věnuji i úpravám skladeb.
- koncertně vystupuji s profesionálními i amatérskými umělci (Zlatuše Sellinger – soprán, Dominique Sottiaux – klarinet, Milan Řeřicha – klarinet; Fíla Hubl - klavír)
Jaké jsou úspěchy vašich žáků:
- úspěšné přijetí na konzervatoř v Plzni a v Praze
- umístění v krajských kolech soutěže ZUŠ
- umístění v klavírní soutěži Karlovarská růžička
- úspěšné absolvování pedagogické fakulty na vysoké škole
- úspěšné absolvování střední pedagogické školy
- působení v amatérském hudebním tělese
 
Co se od Vás může žák naučit:
- rozšířit si své schopnosti
- v krátkém časovém období zvládnout nácvik oblíbené skladby, ale i skladby povinné
- hrát z not a podle sluchu
- doprovodit umělou píseň
- transponovat lidovou píseň
- hrát zpaměti
- hrát na dva klavíry v duu, v triu v kvartetu
- naučit se hrát rytmicky
- mít cit pro hudbu
- sebekritice
Co se žák může kromě toho naučit na naší škole:
- pomáhat slabším, menším a nováčkům
- mít radost z hudby
- vypěstovat si profesionální návyky umělce jak při koncertování tak mimo něj
- poznat hudbu i z teoretické stránky
Co všechno se dá na ZUŠce zažít:
- Putovat za houslovým klíčem
- Intenzivně se věnovat svému oboru na letním soustředění
- Vystupovat na koncertech a účastnit se soutěží
Vaše motto:
- S hudbou je vše veselejší

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace.

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021

Vyhledávání