Facebook Youtube Microsoft Teams
Jméno: BcA. Markéta Nešporová, DiS.
Kde máte třídu: 1. patro
Jaký je Váš obor: Výtvarný
Co učíte za předměty: Plošná a prostorová tvorba
Jak byste svůj obor charakterizovali:
Výtvarný obor se zabývá výukou kresby, malby, grafiky a dalšími uměleckými technikami a médii. Zaměřuje se na výuku základních uměleckých dovedností, seznamuje žáky s dějinami umění a o povědomí umění v prostředí, které je obklopuje. Pomáhá jim v kreativní činnosti a v rozvoji osobnosti. Umění vyjadřuje pocity, názory, myšlenky, které nás rozvíjí. Výtvarná činnost je relaxační, dodává energii, uklidňuje a uvolňuje mysl.
Na jaké škole jste vystudovali:
  • Střední umělecká škola v Liberci – grafický design
  • Vyšší odborná škola grafická Hellichova v Praze, obor restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – fakulta Umění a designu, ateliér Performance, ateliér OPA (objekt, prostor, akce), v současnosti studuji magisterské navazující studium
  • Studium pedagogiky na SŠ a VOŠ Varnsdorf - dokončuji
Jaké jsou vaše umělecké aktivity mimo školu:
Fotografuji, vyrábím šperky, maluji.
V roce 2016 – 1. vlastní výstava fotografií  
Jaké jsou úspěchy vašich žáků:
Přijatí na střední umělecké školy. Výherci soutěže Požár.
Co se od Vás může žák naučit:
Od základních kresebných, malebných prvků, míchání barev, stínování, správné proporce, perspektivu až k rozvíjení osobnosti, fantazie, dovedností.
Povědomí o historii umění a její významné autory
Techniky – malba, kresba, grafika, fotografie, akční umění
 
Co se žák může kromě toho naučit na naší škole:
Celkové kreativní činnosti. Mít cit k umění. Být kulturně společensky založený.
Co všechno se dá na ZUŠce zažít:
Naše škola je velice aktivní, najdete zde spoustu zajímavých akcí během celého roku. Zajímavá je Letní dílna, která se odehrává během prázdnin v Poslově mlýně u Doks. Často se v ZUŠ odehrávají koncerty, výstavy, divadelní a taneční představení.
Vaše motto:
Umění nelze definovat. Obklopuje nás. Je součástí našich životů. Je to styl života.
„Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“ -  Albert Einstein

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace.

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021

Vyhledávání