Facebook Youtube Microsoft Teams
Jméno: Kamila Nešporová
Kde máte třídu: 1. patro, uč. 209
Jaký je Váš obor: výtvarný
Co učíte za předměty:
Plošná a Prostorová tvorba, studijní zaměření : Výtvarná tvorba
Jak byste svůj obor charakterizovali:
Kouzlo výtvarné činnosti spočívá ve vědomém zdokonalování výtvarného projevu i v nahodilosti. Společně hledáme správný úhel pohledu na svět, který vyjadřujeme prostřednictvím výtvarného tvoření.
Studijním zaměřením je Výtvarná tvorba. Hlavními předměty jsou plošná a prostorová tvorba. Žáci se v naší škole naučí různé výtvarné techniky a postupy (kresba, malba, grafika, modelování, práce s různými materiály, fotografování, akční tvorba). Využíváme zajímavé náměty, nahlížíme do dějin výtvarné kultury. Pracujeme ve vybavených ateliérech, v grafické dílně, v sochařském ateliéru. Učíme se pracovat samostatně i v týmu. 
Poskytujeme vzdělání dětem od 5 let. Připravujeme studenty na přijímací zkoušky na střední a vysoké školy uměleckého směru.
Pravidelně prezentujeme práce našich žáků na ateliérových výstavách, účastníme se různých akcí, například Putovní galerie (putovní výstava Základních uměleckých škol českolipského okresu),  prázdninové Letní dílny a jiných akcí a výstav v našem městě.
Na jaké škole jste vystudovali:
Střední umělecká škola výtvarná Václava Hollara, Praha, třísemestrové Doplňkové pedagogické studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
Jaké jsou vaše umělecké aktivity mimo školu:
Vlastní volná tvorba (fotografování, kresba, malba), jen pro radost
Jaké jsou úspěchy vašich žáků:
Někteří žáci se úspěšně hlásí na střední nebo vysoké školy uměleckého směru. Někteří se po studiích živí uměleckou tvorbou (např. architektura, fotofrafování)
Účastníme se různých přehlídek, výstav a soutěží dětských výtvarných prací
Co se od Vás může žák naučit:
Žák se naučí různé výtvarné techniky, experimentovat s materiály, nahlížet na skutečnost a na svět jiným pohledem, naučí se výtvarně cítit barvy, kompozici, prostor, pracovat v týmu. Empatii.
Co se žák může kromě toho naučit na naší škole:
Kromě výtvarné tvorby nabízí škola další obory ke studiu.
Co všechno se dá na ZUŠce zažít:
Výstavy, koncerty, divadelní a taneční představení a jiné akce, Letní dílna
Vaše motto:
Nadání není podmínkou pro radost z poznávání.
Oblíbené citáty:
„Ticho je vždycky součástí krásné hudby. Ticho je vždycky součástí krásného umění. Ticho je vždycky součástí krásného života.“ Robert Fulghum
„Neexistuje nic horšího než ostrá fotka s nejasným konceptem.“  Ansel Easton Adams

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace.

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021

Vyhledávání