Facebook Youtube Microsoft Teams
Jméno: Jiřina Jeništová
Kde máte třídu: 3. patro, učebna 415
Jaký je Váš obor: hra na klavír
Co učíte za předměty: hra na klavír, čtyřruční hra
Jak byste svůj obor charakterizovali:   
Hudební obor Hra na klavír má všestranné využití v sólové hře, čtyřruční a víceruční hře, v klavírních doprovodech pro zpěv a ostatní nástroje i v orchestru. Pokládá harmonický základ pro další hudební výuku, např. na konzervatořích a pedagogických školách.
Na jaké škole jste vystudovali:   Konzervatoř Teplice
Jaké jsou vaše umělecké aktivity mimo školu:
Moje umělecké aktivity jsou spíše pedagogického rázu, účastním se akreditovaných klavírních kurzů a seminářů, na kterých si rozšiřuji obzor stále se zdokonalující klavírní pedagogiky. Tyto nové trendy se snažím zapojit do své výuky.
Jaké jsou úspěchy vašich žáků:
Někteří zvláště talentovaní žáci se úspěšně zúčastnili několika klavírních soutěží:  Přehlídka talentovaných žáků na Konzervatoři v Teplicích, krajská a celostátní kola klavírní soutěže ZUŠ, Pražská Junior Nota, Beethovenovy Teplice.
Žáci se pravidelně účastní veřejných koncertů školy a vystupují jako sólisté na hudebním festivalu Lipa Musica.
Někteří směřují k profesionální dráze a připravují se na přijímací zkoušky na konzervatoř.
Co se od Vás může žák naučit:
Vyučuji děti již od pěti let, nejprve podle sluchu, pak přichází hra z not, vše hravou formou. Učíme se vyjádřit skladby všech slohových období, věnujeme se improvizaci (doprovody písní), čtyřruční, šestiruční hře a hře na dva klavíry, nacvičujeme i doprovody k ostatním nástrojům.
Co se žák může kromě toho naučit na naší škole:
Klavíristé získávají komplexní hudební vzdělání (výuka nástroje, hudební nauka) a spolupracují s ostatními obory.
Co všechno se dá na ZUŠce zažít:
Na ZUŠce nejsou jen povinnosti, ale i zábava. Jezdíme na exkurze , např. do továrny Petrof v Hradci Králové. Oblíben je naše hudební hra Putování za houslovým klíčem a Letní hudební dílna. Určitě se zde nenudíme.
Vaše motto:
Krůček za krůčkem stoupáme k velkému cíli.

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace.

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021

Vyhledávání