Komorní symfonický orchestr

  

Hlavní myšlenkou tohoto tělesa, které vzniklo zhruba před osmi lety, bylo a je aktivní zapojení začínajících žáků ZUŠ do kolektivní hry. Mladí muzikanti se tak již v začátcích svého hudebního vývoje učí hrát v kolektivu a zároveň respektovat hlavní aspekty souborové hry - tj. ladění, souhra, frázování, správné rytmické cítění, jakož i respektování hudebního stylu a podřízení své hry ve prospěch celku. Kromě toho kolektivní hra je velmi dobrým motivačním prostředkem pro mladé lidi, kteří tak mohou využít své instrumentální schopnosti také v praxi.

V komorním souboru se za celou dobu aktivního života vystřídalo několik desítek žáků. Někteří z nich pokračovali ve studiu na odborných středních školách, kde jim průprava hry v souboru jistě velmi pomohla při získávání a rozvoji zkušeností hry ve větších tělesech.(komorní soubory, symfonické orchestry, big bandy, aj.) Vyvrcholením tohoto souboru byly koncerty v rámci spolupráce s hudební školou v polském Boleslawci, na jehož závěru se uskutečnilo nahrání společného CD. V minulosti se také soubor účastnil i vystupování v různých městech a na festivalech, jako např. hudebního festivalu v Brandýse nad Orlicí. V současné době vystupuje soubor převážně na akcích a koncertech ZUŠ, do budoucna jsou plánovány zájezdy v rámci hudební spolupráce i do zahraničí. O letních prázdninách  se zúčastnili členové také letní dílny v Poslově mlýně. Soubor je neustále doplňován každým rokem novými žáky ZUŠ, kteří již zvládli základy hry na své nástroje a nemají žádné zkušenosti se souborovou hrou. 

Repertoár tvoří jednoduché úpravy lidových písní a drobných skladbiček různých stylů se zřetelem na obtížnost a rozsah jednotlivých nástrojů převážně aranžované vedoucím a dirigentem souboru Pavlem Hricem.

Členové souboru

Bechyně Jiří - lesní roh, j. h.
Dvořák Kryštof - trubka
Dvořáková Tereza - klarinet      
Jonášová Barbora - klarinet 
Karásek Jiří - baryton
Krčálová Eliška - trombon
Marková Anežka - flétna        
Melichová Michaela - lesní roh
Munzar Vít - trubka               
Němec David - klavír     
Novotný Jiří - klarinet
Pavljuk Lukáš - trombon
Plíhal Pavel - hoboj        
Plíhal Jan - fagot             
Slavíková Jana - hoboj
Stará Hana - flétna
Stará Jana - klarinet 
Věštšíková Jana - lesní  roh
Vidimský Lukáš - trombon

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace.

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021

Vyhledávání