Facebook Youtube

Komorní symfonický orchestr

Umělecký vedoucí: Pavel Hric

Historie souboru
Tento soubor je, co se týká složení, „mladý“, vznikl ve školním roce 2016/2017.  Historie, na kterou KSO navazuje, sahá několik let dozadu, kdy vznikl soubor tvořený dechovými nástroji (Komorní soubor dechových nástrojů).
V komorním souboru se za celou dobu aktivního života vystřídalo několik desítek žáků. Někteří z nich pokračovali ve studiu na odborných středních školách, kde jim průprava hry v souboru pomohla při získávání a rozvoji zkušeností hry ve větších tělesech, jako jsou komorní soubory, symfonické orchestry, big bandy, aj.
V minulosti se také soubor účastnil koncertního vystupování v různých městech a na festivalech, jako např. hudebního festivalu v Brandýse nad Orlicí, natáčení CD s hudební školou v polském Boleslawci.   V současné době vystupuje orchestr převážně na akcích a koncertech ZUŠ, do budoucna jsou plánovány další zájezdy v rámci hudební spolupráce, dle možností i do zahraničí. O letních prázdninách  se zúčastňují členové orchestru pravidelně také Letní dílny v Poslově mlýně u Máchova jezera. V roce 2015 se zúčastnil uměleckého zájezdu do Itálie, kde společně s hudební školou v Bologni uspořádal několik koncertů. Tato spolupráce dále pokračovala i v roce 2016, kdy společně koncertovali v České Lípě a v Praze.
A díky těmto aktivitám vzniklo rozšířením o smyčcové nástroje nové těleso: Komorní symfonický orchestr.  Ve školním roce 2017/18 spolupracoval s klarinetovým virtuózem Milanem Řeřichou v rámci festivalu „Lípa Musica“. Pravidelně vystupuje na akcích ZUŠ Česká Lípa (koncerty na Velkém sále), velmi netradiční bylo vystoupení na střeše ZUŠ (2018), kde musel orchestr zvládnout nemalé technické problémy, aby mohl poskytnout divákům velkolepou show. Soubor je neustále doplňován každým rokem novými žáky ZUŠ, kteří již zvládli základy hry na své nástroje a nemají žádné zkušenosti se souborovou hrou.  

Současné informace o souboru
Repertoár tvoří úpravy skladeb různých stylů se zřetelem na obtížnost a rozsah jednotlivých nástrojů aranžované vedoucím a dirigentem souboru Pavlem Hricem, nebo originálních děl: lidové písně, úpravy klasických skladeb, filmová hudba, swing, apod.
Soubor by měl mít, i přes pochopitelné generační problémy, stoupající úroveň. Žáci a členové orchestru by se měli seznamovat postupně i s náročnějšími hudebními skladbami. Podmínkou je naprosté zvládnutí předcházejících.  Koncerty v rámci ZUŠ v tuzemsku, popřípadě v zahraničí formou mezinárodní spolupráce. Velkým zážitkem bylo bezesporu vystoupení se světoznámým hornistou Radkem Baborákem v listopadu 2018 na festivalu „Lípa Musica“ v Jiráskově divadle. Součástí spolupráce s ním proběhl i jednodenní workshop věnovaný orchestrální a souborové hře.
V letošním školním roce se budeme těšit na setkání s koncertním mistrem České filharmonie Josefem Špačkem, který u nás povede mistrovské kurzy. Tyto budou ukončeny společným koncertem v KD Crystal, v rámci festivalu „Lípa Musica“ v listopadu 2019.

Soupis vystoupení v minulém školním roce
listopad 2018:     „Lípa Musica“ - s R. Baborákem   Jiráskovo divadlo
prosinec 2018:    „SLÁVA BUDIŽ!“                              Bazilika všech svatých Česká Lípa  
prosinec 2018:    „Vánoční koncert“                          Velký sál ZUŠ
březen 2019:       „Jarní koncert“                                Velký sál ZUŠ                         
červen 2019:        „Závěrečný koncert“                     Velký sál ZUŠ                   
červenec 2019:    „Letní dílna“                                    Poslův Mlýn-Doksy

Nastudované skladby/vystoupení (2018/2019)

Skladatel/Název

Anonym:

„Tři české lidové písně“

D. Šostakovič:

„The second waltz“

L. Andersen:

„Psací stroj“

L.van Beethoven:

„Allegretto za 7. symfonie“

J. Williams:

Hlavní téma ze „Star Wars“

A. Dvořák:

Témata z 9. symfonie „Z Nového světa“

J. Williams:

Fragmenty z filmu „Harry Potter“

H. Zimmer:

Hudba z filmu: „Gladiátor“

J. Offenbach:

„Kankán“

 

Plánovaný repertoár - skladby/vystoupení (2019/2020)

Skladatel/Název

A.Dvořák:

„Humoreska“

G. Verdi:

„Inno Delle Nazioni“

L.van Beethoven:

„Romance F dur pro housle a orchestr“

Bob Krogstad:

„Curtain up“

J. Williams:

Hlavní téma ze „Star Wars“

A. Dvořák:

Témata z 9. symfonie „Z Nového světa“

Anonym:

„Pavana“

H. Zimmer:

Hudba z filmu: „Gladiátor“

M. Praetorius:

„Zámecká svita“

L. Papp:

„Rytířské hry“

 

 Žáci v souboru 2019/2020

 

Jméno

hudební nástroj

ročník/(host)

1

BAČINA Tomáš

housle

4./I.

2

BOGAR Vojtěch

housle

7./I.

3

BUCHAROVÁ Jana

housle

4./I.

4

CARDOVÁ Ema

housle

6./I.

5

CENKNEROVÁ Alena

housle

1./II.

6

DVOŘÁK Filip

housle

2./II.

7

FERENCOVÁ Heidi

housle

6./I.

8

HAŠEK Jakub

housle

5./I.

9

HOSKOVCOVÁ Agáta

housle

2./II.

10

HRABĚ Petr

housle

5./I.

11

HOLUBOVÁ Marina

bicí

5./I.

12

JANOUCH Dominik

klavír

4./II.

13

JANUŠKOVÁ Aneta

flétna

5./I.

14

JEŽEK Jakub

trubka

7./I.

15

KAŠPAR Igor

lesní roh

4./I.

16

KARÁSEK Jiří

trombon

5./I.

17

KAŠPAR Vojtěch

housle

1./II.

18

KENDÍK Šimon

kontrabas

2./II.

19

KNÍŽKOVÁ Šárka

klarinet

7./I.

20

KRNOŠ Tobiáš

trombon

1./I.

21

KRUMLOVÁ Šarlota

housle

5./I.

22

KOMÁREK Matěj

housle

4./I.

23

KÝHOS Daniel

trubka

5./I.

24

LUSK Karel

housle

4./I.

25

MAUSER Tomáš

housle

1./II.

26

MARKOVÁ Anežka

flétna

4./II.

27

MELICHOVÁ Michaela

lesní roh

2./SPD

28

MICHALÍKOVÁ Kateřina

klavír

7./I.

29

MYSLÍKOVÁ Lucie

basklarinet

1./SPD

30

NEPIVODOVÁ Petra

housle

5./I.

31

NOVOTNÝ Jan

housle

2./II.

32

NOVOTNÝ Jiří

klarinet, saxofon

3./II.

33

PAVLJUK Lukáš

trombon

1./II.

34

PATEROVÁ Anežka

housle

1./II.

35

REJNARTOVÁ Anna Klaudie

housle 

5./I.

36

SALAČ Matyáš

housle

6./I

37

SEVEROVÁ Dominika

housle

5./I.

38

SCHLESINGEROVÁ Henrietta

housle

2./II.

39

STANĚK Jan

housle

4./I.

39

ŠIMONKOVÁ Adéla

trombon

2./I.

35

ŠTĚPNIČKOVÁ Anna

housle

1./II.

36

ŠVONDR  omáš

housle

1./SPD

37

VÁVRA Vít

housle

5./I.

38

VELKOVÁ Eliška

housle

2./II.

39

VEŠTŠÍKOVÁ Jana

lesní roh

1./SPD

40

WALTEROVÁ Eliška

housle

1./SPD

41

ZLATNÍKOVÁ Eliška

trubka

4./I.

 

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace.

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021

Vyhledávání