Facebook Youtube Microsoft Teams

Komorní symfonický orchestr

Umělecký vedoucí: Pavel Hric, Martina Bačová (smyčcová sekce)

Historie souboru
Tento soubor je, co se týká složení, „mladý“, vznikl ve školním roce 2016/2017. Historie, na kterou KSO navazuje, sahá několik let dozadu, kdy vznikl soubor tvořený dechovými nástroji (Komorní soubor dechových nástrojů).
V komorním souboru se za celou dobu aktivního života vystřídalo několik desítek žáků. Někteří z nich pokračovali ve studiu na odborných středních školách, kde jim průprava hry v souboru pomohla při získávání a rozvoji zkušeností hry ve větších tělesech, jako jsou komorní soubory, symfonické orchestry, big bandy, aj.
V minulosti se také soubor účastnil koncertního vystupování v různých městech a na festivalech, jako např. hudebního festivalu v Brandýse nad Orlicí, natáčení CD s hudební školou v polském Boleslawci. V současné době vystupuje orchestr převážně na akcích a koncertech ZUŠ, do budoucna jsou plánovány další zájezdy v rámci hudební spolupráce, dle možností i do zahraničí. O letních prázdninách  se zúčastňují členové orchestru pravidelně také Letní dílny v Poslově mlýně u Máchova jezera. V roce 2015 se zúčastnil uměleckého zájezdu do Itálie, kde společně s hudební školou v Bologni uspořádal několik koncertů. Tato spolupráce dále pokračovala i v roce 2016, kdy společně koncertovali v České Lípě a v Praze.
A díky těmto aktivitám vzniklo rozšířením o smyčcové nástroje nové těleso: Komorní symfonický orchestr. Orchestr řídí p. uč. Pavel Hric spolu s p. uč. Martinou Bačovou (smyčcová sekce), kteří spolupracují i s dalšími kolegy (Z. Čermáková, J. Mašek, A. Jungman, D. Singer, V. Šeminský a další). Repertoár tvoří lehké a středně těžké skladby se zřetelem na úroveň odělení smyčcových nástrojů. Střídají se různé transkripce klasické hudby s kvalitní hudbou lehčích žánrů (hudba k filmům apod.)

Ve školním roce 2017/18 spolupracoval s klarinetovým virtuózem Milanem Řeřichou v rámci festivalu „Lípa Musica“. Pravidelně vystupuje na akcích ZUŠ Česká Lípa (koncerty na Velkém sále), velmi netradiční bylo vystoupení na střeše ZUŠ (2018), kde musel orchestr zvládnout nemalé technické problémy, aby mohl poskytnout divákům velkolepou show. Velkým zážitkem bylo bezesporu vystoupení se světoznámým hornistou Radkem Baborákem v listopadu 2018 na festivalu „Lípa Musica“ v Jiráskově divadle. Součástí spolupráce s ním proběhl i jednodenní workshop věnovaný orchestrální a souborové hře. V listopadu 2021 se členové KSO setkali s koncertním mistrem České filharmonie a světovým houslistou Josefem Špačkem, který u nás spolu s klavírním virtuosem Miroslavem Sekerou vedl mistrovské kurzy. Tyto byly ukončeny společným úspěšným koncertem v KD Crystal v rámci MHF „Lípa Musica“. Soubor je neustále doplňován každým rokem novými žáky ZUŠ, kteří již zvládli základy hry na své nástroje a nemají žádné zkušenosti se souborovou hrou.  

Současné informace o souboru
Repertoár tvoří úpravy skladeb různých stylů se zřetelem na obtížnost a rozsah jednotlivých nástrojů aranžované vedoucím a dirigentem souboru Pavlem Hricem, nebo originálních děl: lidové písně, úpravy klasických skladeb, filmová hudba, swing, apod.
Soubor by měl mít, i přes pochopitelné generační problémy, stoupající úroveň. Žáci a členové orchestru by se měli seznamovat postupně i s náročnějšími hudebními skladbami. Podmínkou je naprosté zvládnutí předcházejících. Koncerty v rámci ZUŠ v tuzemsku, popřípadě v zahraničí formou mezinárodní spolupráce.
V loňském školním roce 2021/2022 se v rámci MenART setkal s jednou z nejvýznamnějších osobností světové klasické hudební scény - hornistou a dirigentem Radkem Baborákem, a mimo jiné se zúčastnil opět společné akce s MHF Lípa Musica Má to smysl!, na které byl KSO partnerem houslový virtuos Josef Špaček a klavírní virtuos Miroslav Sekera, kteří vedli s našimi žáky před samotným koncertem i hudební workshop.

Ve školním roce 2022/23 se KSO setkalo v rámci Má to smysl! na workshopu i na koncertu s vynikající sopranistkou a letošní uměleckou garantkou MHF Lípa Musica Hanou Blažíkovou.

Z repertoáru (2022/2023)

 

Sword Dance

Tři lidové písně
Gymnopedie
Italské capriccio
Hudba k ohňostroji
Swan Lake
Aura Lee
Te Deum
A Holiday Celebration
Lascia chio pianga
M. Kučera: Vánoční mše 
Slingshot
Largo z opery Xerxes
Te Deum
Lascia chio pianga
Rameau

Žáci v souboru 2022/2023

Hra na hoboj - Kirschnerová Klára    
Hra na klarinet - Opálková Kristina    
Hra na fagot - Šimčík Lukáš, Vomlela Tomáš    
Hra na flétnu - Vápeník Šimon, Švejnohová Johana, Špindlerová Eliška
Hra na trombon - Karásek Jiří    
Hra na trubku - Kýhos Daniel    
Hra na klavír - Goda Simeon    
Hra na bicí nástroje - Suchá Josefina    
Hra na lesní roh  - Vlčková Anežka    
Hra na violoncello - Vávrová Štěpánka    
Hra na klarinet - Kecek Matyáš    
Hra na klavír - Prášilová Eliška, Krumlová Šarlota
Hra na housle - Baasandash Saruulod, Bačina Tomáš, Bucharová Jana, Cardová Ema, Cenkner Víťa, Ferencová Heidi, Jiroutová Miriam, Komárek Matěj, Kriššák David, Krumlová Šarlota, Mauser Tomáš, Mihočová Mia, Naranbaatar Khuslen, Nepivodová Petra, Sedláčková Denisa, Soyolsuren Esugen, Staněk Jan

 

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace.

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021

Vyhledávání