ZUŠ novinky

Informace pro rodiče

Domluva rozvrhu proběhne v úterý 1. 9. 2015

od 9:00 do 11:30 hod. a od 13:00 do 17:00 hod. ve třídách jednotlivých učitelů.

V další dny, tedy od 2. 9., bude již výuka probíhat dle domluvených rozvrhů.

Za zaměstnance ZUŠ Česká Lípa přeji všem žákům hezké letní prázdniny.

Rodičům našich žáků děkuji za spolupráci, bez které bychom se neobešli, a přeji jim i všem příznivcům naší školy pohodové odpočinkové léto.

Marek Kučera
ředitel školy

Informace pro rodiče

Važení rodiče,

zde si můžete prohlédnout seznam zařazení žáků do hudebních nauk a rozvrh hudebních nauk.

Informace pro rodiče
Vážení rodiče,
vysvědčení v naší škole se vydává od středy 24. 6. do úterý 30. 6.
Od středy 24. 6. do pondělí 29. 6. probíhá standardně výuka v odpoledních hodinách, proto i vysvědčení může být výdáno pouze odpoledne v době výuky.
Pouze poslední den 30. 6. se bude vysvědčení vydávat od 9:00 do 11:30 a od 12:30 do 15:00.
Informace pro rodiče
Pokud jste v seznamu žáků nenalezli Váš kód,
byli jste zařazeni do databáze zájemců o studium a v případě uvolnění místa Vás budeme ihned kontaktovat.
 
Kód žáka
9. 6. 2015 v 17.00 hodin proběhl v Malém sále ZUŠ druhý letošní koncert absolventů.
Děkujeme všem absolventům za jejich výkony a jejich učitelům za přípravu koncertu.
Zde si můžete prohlédnout nebo stáhnout program PDF iconprogram_cerven_2015_vodoznak.pdf
Články našich žáků
Přečtěte si první práci z nového projektu ČLÁNKY NAŠICH ŽÁKŮ : )
 
28. 5. 2015 proběhl ve Foyeru Základní umělecké školy v České Lípě 1. Absolventský koncert žáků. Na koncertě hrály strunné i dechové nástroje.

Gratulujeme všem žákům, jejich učitelům a korepetitorům k umístěním v celostátním kole soutěže ZUŠ. Děkujeme jim za reprezentaci školy.

Dvanáct našich postupujících do ústředního kola si vedlo více než dobře. Již nejméně deset let se nestalo, aby naše škola měla tak vysoký počet postupů do celostátního kola.

Informace pro rodiče

Přezkoušení individuální hudební nauky - Pondělí 25. 5. učebna 329 (2. patro) 15:00 - 18:30

Přezkoušení poslechového semináře - Pondělí 25. 5. učebna 507 (4. patro) 14:00 - 18:00

Přezkoušení komorního zpěvu - Pondělí 25. 5. Malý sál ZUŠ (přízemí) 16:50 - 17:35

Stránky