ZUŠ novinky

Informace pro rodiče
Ve dnech 4. 6. – 8. 6. 2018 budou na naší škole probíhat závěrečné postupové zkoušky hudebního oboru. Z tohoto důvodu v tomto týdnu odpadá výuka hudebního oboru a žáci se dostaví v daném termínu ke zkouškám.
Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

v příštím týdnu probíhají komisionální zkoušky pro žáky s individuálním vzdělávacím plánem z hudební nauky, komorního zpěvu, komorní hry a poslechového semináře podle níže uvedeného harmonogramu. Účast je nutná pro uzavření klasifikace školního roku 2017/2018 a tudíž i pro další pokračování ve studiu.

Pořádáme

Zde se můžete podívat na celý program

Zde si můžete stáhnout harmonogram Českolipské pěnice 2018

Informace pro rodiče

Vážení rodiče a zájemci o studium na naší škole, přijměte pozvání na talntové zkoušky na školní rok 2018/2019.

Informace pro rodiče

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních důvodů (rozsáhlé práce na elektroinstalaci) na pondělí 30. 4. a 7. 5. 2018 pro žáky Základní umělecké školy Česká Lípa volný den (ředitelské volno).

Pořádáme

Pěvěcká soutěž v sólovém a komorním klasickém zpěvu.

zde více informací: http://www.zuscl.cz/lipa-cantantes

Stránky