Vyhlášení volného dne pro žáky

Kategorie: 
Informace pro rodiče

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních důvodů (rozsáhlé práce na elektroinstalaci) na pondělí 30. 4. a 7. 5. 2018 pro žáky Základní umělecké školy Česká Lípa volný den (ředitelské volno).

Uzavření školy bylo oznámeno zřizovateli školy a je též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.zuscl.cz).

 

Marek Kučera, DiS.

ředitel ZUŠ Česká Lípa